Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Herľany

Skutočná poloha obce Herľany
 Zvýraznená atrakcia:  Herľanský gejzír
   
Herľany-Mapa
Mapa
Obec Herľany sa nachádza pod úpätím Slanských vrchov, približne 28 km od Košíc.
Bola známa už v 17. storočí svojími minerálnymi prameňmi a preto tu vznikli kúpele.
Keďže v roku 1870 minerálne pramene nestačili kryť spotrebu minerálnych vôd, začal sa hĺbiť vrt, ktorého výsledkom bol svetový unikát - Herľanský gejzír.
Kúpeľný ráz obce zanikol po roku 1945, avšak svetová rarita, prírodný studený gejzír (hoci už postupne stratil na svojej sile) už takmer 130 rokov si zachováva jedinečnosť.
Herľany-Herľanský gejzír
Herľanský gejzír
Základné údaje o herľanskom gejzíre:
- hĺbka je 404 m,
- pri erupcii dosahuje výšku cca 20 m,
- erupčná činnosť trvá 30 min.,
- interval medzi jednotlivými erupciami je 32 až 36 hod.,
- teplota vystrekovanej vody je 14-18 °C a voda je silne mineralizovaná.
Herľanský gejzír bol vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku.

       
Domovská stránka obce:
http://www.herlany.ocu.sk
Email adresa obce:
obecherlany@netkosice.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore