Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Hontianske Nemce

Skutočná poloha obce Hontianske Nemce
 Zvýraznená atrakcia:  Rímskokatolícky farský kostol zasvätený sv. Martinovi
   
Hontianske Nemce-

Obec Hontianske Nemce sa rozprestiera v malebnom prostredí údolia rieky Štiavnice, v južnej časti Banskobystrického kraja, 10 km juhozápadne od mesta Krupiny. Zaberá plochu 30,8 km2 s 1495 obyvateľmi. Obklopujú ju mladovulkanické pohoria Slovenského stredohoria, Krupinská planina a Štiavnické vrchy, ktoré boli vyhlásené v roku 1979 za Chránenú krajinnú oblasť.
Výhodná geografická poloha obce predznamenala jej osídlenie už v pravekom období. Najväčšie množstvo archeoologických nálezov spadá do najmladšej etapy doby bronzovej. Andrej Kmeť tu odkryl popolnicové pohrebisko so žiarovými hrobmi. Z vykopávok sa zachovali dve veľké popolnice, misky, čaše, ale aj tzv. uhorský typ bronzovej spony.
Prvá písomná zmienka o obci Hontianske Nemce, ako ville Nympty, sa uvádza v listine z roku 1246. Obec mala v minulosti a má i dnes významnú dopravnú polohu. Je križovatkou ciest smerom na Levice, Šahy, Zvolen, Zvolen a Banskú Štiavnicu. Prechádza ňou železničná trať Zvolen - Šahy.
Hontianske Nemce v minulosti patrili medzi tie obce, kde hlavným zamestnaním bolo poľnohospodárstvo. Popri poľnohospodárskej produkcii zohrávalo v obci nemenej významnú úlohu pestovanie viniča a produkcia vína. Jednotlivé hospodárske aktivity boli sprevádzané tradíciami a zvyklosťami typickými pre túto obce, ktoré sa premietajú aj do súčasného kultúrneho života dediny.
Nositeľom ľudových tradícií je tu folklórny súbor Chyžišťan, detský súbor Zvonček, ale i divadelný ochotnícky súbor.
V obci sa nachádzajú významné sakrálne stavby ako rímskokatolícky farský kostol zasvätený sv. Martinovi, postavený v prvej polovici 13. storočia, kostolík na Viniciach - zasvätený sv. Urbanovi a Donátovi, ktorý je gotický, z polovice 15. storočia, ďalej Mariánsky stĺp - rokokový, z druhej polovice 18. storočia.
V súčasnosti sa v obci nachádza pošta, kultúrne stredisko s knižnicou, základná a materská škola, zdravotné stredisko a lekáreň, predajne potravinárskeho a priemyselného charakteru, čerpacia stanica Slovnaft Benzinol, je tu vybudovaný vodovod a plynofikácia.
V obci poskytuje služby 30 malých podnikateľov.
Ubytovanie je možné v Motoreste Tranzit Rakovec - Hontianske Nemce.
V prípade rodinného výletu, alebo dovolenky je možné ubytovanie na chate súkromného podnikateľa Jozefa Šnajdera v lokalite viníc vzdialenej 3 km od centra obce.
Podujatia v obci:
Pravidelne každý rok sa koná Jurajský jarmok (v tomto roku 27.apríla).
Každoročne sa koná prehliadka ochotníckych divadiel zo širokého okolia (2. júna na Viniciach).
Vytvorené sú veľmi dobré podmienky pre poľovníctvo a šport (turistika, tenisové kurty...).

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore