Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Horná Mičiná

Skutočná poloha obce Horná Mičiná
 Zvýraznená atrakcia:  Gotický kostol Sv. Michala
   
Horná Mičiná-Jazdecký oddiel
Jazdecký oddiel
Obec leží na ceste do Podpoľania, a jej prvá písomná zmienka je z roku 1293.
Pamiatky:
Gotický kostol Sv. Michala z 13. stor. s torzom stredovekej figurálnej nástennej maľby, s barokovým oltárom z r. 1700. Architektúra zvonice je pozoruhodná vysokou ihlanovou strechou.
Ďalší kostol postavili r. 1785 v klasicistickom slohu, zrúcaniny renesančného kaštieľa zo 16. stor.
Obec je rodiskom spisovateľa Jána Chalúpku a hudobného skladateľa a národovca Augusta Horislava Krčméryho. K národnej a literárnej tradícii sa viažu: Samuel Hojč, Samuel Rožnay, Adam Chalúpka.
Zaujímavosťou obce je možnosť kultúrneho vyžitia. Okrem toho je tu dostatok príležitostí na športovú činnosť:
- lyžiarsky vlek
- jazdecký oddiel

       
Email adresa obce:
hornamicina@gmail.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore