Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Horné Saliby

Skutočná poloha obce Horné Saliby
 Zvýraznená atrakcia:  Termálne kúpalisko
   
Horné Saliby-

Obec Horné Saliby sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v Trnavskom kraji, južne 10 km od okresného mesta Galanty. Rozprestiera sa na oboch stranách rieky Dudváh v Podunajskej nížine. Načrime však najprv do skromnej histórie obce, ktorá bola osídlená už v neolite. Po páde Veľkomoravskej ríše v 10. storočí osídlili toto územie Maďari. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1158. Kráľ Gejza v tom čase daroval niektoré majetky nitrianskej cirkvi. Predmetom darovania bola tretina trhového mýta Sely (Salíb) aj s rybármi a rybolovom.
V spisoch pozemkov pannohalmského opátstva v r. 1226 sa obec nachádza pod názvom ZELE. Patrila ku kláštoru na Panonskej hore. V r. 1523 dostala výsadnú listinu, avšak nepriaznivé spoločenské a vojensko-politické okolnosti, súvisiace s protitureckými vojnami, spôsobili, že obec sa na mesto nevyvinula. V 16. storočí sú Horné Saliby poddanskou obcou Šintavského panstva, ktoré bolo vlastníctvom Thurzovcov, Báthoriovcov, v 17. storočí ako súčasť Šintavského panstva sa dostáva do rúk Esterházyovcom. Po r. 1817 je súčasťou Čeklískeho panstva.
Väčšina obyvateľov sa zaoberala s poľnohospodárstvom. Tento charakter si obec zachovala i po r. 1918, kedy bola začlenená do Československej republiky. Viedenská arbitráž v r. 1938 prisúdila územie Maďarsku, kam patrila naša obec do r. 1945. V prvých povojnových rokoch došlo k deportácii mnohých maďarských rodín do českého pohraničia. Väčšina z nich sa vrátila. V r. 1947-1948 došlo na základe medzištátnej zmluvy k presídleniu obyvateľstva a tak sa z Horných Salíb maďarské rodiny vysťahovali do Maďarska a z Maďarska prišli do obce slovenské rodiny.
V klimatických pomeroch obec patrí k najteplejším v celom regióne. Je to oblasť teplá, suchá s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Cez kataster obce preteká rieka Čierna Voda, Dudváh a potok Šárd. Dnes má obec 3100 obyvateľov spolu s osadou Hrušov patrí k najväčším v okrese Galanta. Podľa posledného sčítania ľudu zloženie obyvateľstva je nasledovné: 33% Slováci, 67% maďarskej národnosti. V obci je zdravotné stredisko, materská škola a základná škola aj s vyučovacím jazykom maďarským, kultúrny dom, knižnica, telocvičňa, športové ihrisko. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1775 a evanjelický kostol v roku 1858.
Horné Saliby-

Na katastrálnom území obce sa nachádza termálne kúpalisko s kapacitou 2800 ľudí, ktoré svojou geotermálnou vodou už od roku 1980 priťahuje návštevníkov.
Na rekreantov čakajú dva veľké bazény pre dospelých a dva bazény pre deti, ubytovacie zariadenia, chatky, autocamping a rôzne atrakcie.
Obec v júni každého roku organizuje veľkolepé slávnosti pod názvom "Obecný deň", kde okrem kultúrnych podujatí tu nájdu záľubu aj prívrženci športu.
Obecný futbalový oddiel hrá 4.ligu. Veľmi dobre pracuje športovo-strelecký klub, dosahujú vynikajúce výsledky v streľbe z historických a malokalibrových zbraní a sú zaradení do najvyššej kvalifikácie MS. Tohto roku začali s výstavbou tréningovej strelnice.
Pozoruhodná práca je kynologického klubu a Klubu slovenských turistov. Poľovnícke združenie "DROP" vykonáva práva poľovníctva na 3123 ha a má 53 členov. Na dnešné pomery má dobre zazverený revír. Lovia tu zajace, bažanty, srnky, kačice.
Horné Saliby-

Netreba zabudnúť na folklórne súbory. V roku 1989 bol založený pri MO-MS folklórny súbor "Matičiar", ktorý od roku 1997 pracuje pod názvom "CHEMIK" pri kultúrno-spoločenskej organizácii mesta Šaľa.
V roku 1993 založili tanečný súbor "Mátyus", ktorý má za sebou veľa zahraničných i tuzemských vystúpení a uchováva tradíciu maďarského folklóru. Pri základných školách sú vytvorené dva detské folklórne súbory. Spevácky súbor "Rozmaring" v roku 1999 oslávilo svoje 20. výročie založenia.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Horné Saliby:
Horné Saliby-
Horné Saliby-
Horné Saliby-
Horné Saliby-Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore