Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Hrochoť

Skutočná poloha obce Hrochoť
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický barokovo-klasicistický kostol
   
Hrochoť-

Obec vznikla zač. 15.stor., ale na vrchu Chochuľka (752 m) je hradisko s osídlením už zo staršej doby železnej. Leží pod Poľanou, v 16 km dlhej Hrochotskej doline, ktorou preteká potok Hučava.
V r. 1847 - 1856 tu pôsobil básnik Andrej Braxatoris Sládkovič, čo pripomína pamätná tabuľa na priečelí bývalej fary.
Hrochoť je rodiskom spisovateľa Izáka Abrahamidesa a pôsobil tu aj Ľudo Ondrejov.
Je svojrázna obec s rázovitým krojom detvianskeho typu. Žilo tu veľa ľudových umelcov, muzikantov a spevákov. Sú tu chýrni výrobcovia fujár a píšťal.
Hrochoťská dolina vedie na Kyslinky, kde končila svoju trasu úzkokoľajná lesná železnička z Vígľaša. Tu boli zásobovacie základne partizánov na Poľane. Z Kysliniek vedie turistická trasa na Poľanu.
Hrochoť-Evanjelický barokovo-klasicistický kostol
Evanjelický barokovo-klasicistický kostol
Ubytovanie a stravovanie: Hrochoťský mlyn
Ďalej je tu ľudová cigánska muzika, bohaté folklórne zvyklosti (svadby, Veľká Noc, Turíce)
Športové aktivity: lyžovanie, futbal.
Do okolia radi prichádzajú zberatelia húb a lesných plodov ako aj milovníci prírody.
Pamiatky:
Hrochoť-

Evanjelický barokovo - klasicistický kostol z r. 1830.
Zvláštnosťou 12 km dlhej Hrochoťskej doliny je Bátovský balvan, ďalším chráneným výtvorom je Jánošíkova skala. Kráter veľkej treťohornej sopky, ktorá vyhasla niekedy pred 18 miliónmi rokov, sa najvýraznejšie prejavuje v závere Hrochoťskej doliny.

       
Domovská stránka obce:
http://www.hrochot.sk
Email adresa obce:
obec.hrochot@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore