Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Beluj

Skutočná poloha obce Beluj
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol Svätého Vavrinca
   
Beluj-

Obec Beluj, ako súčasť Mikroregiónu Južné Sitno, leží v doline Belujského potoka, obklopená Štiavnickými vrchmi v blízkosti dominantného vrchu Sitno. Jej výšková poloha je 860 m n.m. s rozlohou 2281 ha a 149 obyvateľmi.
Územie osídlené v mladšej dobe bronzovej a prvá zmienka o obci je doložená rokov 1290. V roku 1635 je prvá zmienka o hrnčiarstve, kde sa zachovali pamiatky Andreja Kmeťa a nálezy hlinených peniažkov.
Útulná dedinka dýcha ešte krásou zašlých čias, ktoré možno pozorovať na typických dedinských domoch, pivničkách, okenných rímsach a domových štítoch.
Je rajom pre chalupárov, chatárov, hríbarov a náhodilých peších turistov.
Nezabudnuteľné výlety na chaty Dobrá voda, Pod Šming, Za Holík a do okolia Sitna až k Počúvadlianskemu jazeru.
V strede obce stojí kultúrny dom a pred ním v malom parčíku pomník padlých v II. svetovej vojne.
Kultúrnymi dominantami obce sú kostol Svätého Vavrinca z roku 1725 na barokovej pozícii s dobovým zariadením, dreveným orgánom a vzácnymi obrazmi z rokov 1740, ako aj evanjelický kostol.
Vzdialenosť prírodných jazier a štiavnických nádrží je 15-20 km . Obec má zmiešaný obchod s potravinami. Autobusové spojenie s Banskou Štiavnicou - Svätým Antonom je 5 x cez deň.
Ubytovacie zariadenia zatiaľ nie sú ani na súkromí.

       
Email adresa obce:
obecbeluj@zoznam.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore