Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Hrušov

Skutočná poloha obce Hrušov
 Zvýraznená atrakcia:  Pivnice vytesané v tufopiesku, Festival
   
Hrušov-Obec Hrušov
Obec Hrušov
Hrušov je obec živého folklóru, pivníc a hruškovice na juhu Slovenska.
Obec leží v juhozápadnej časti okresu Veľký Krtíš, ktorý je známy predovšetkým výrobou kvalitných vín, pestovaním gaštanov, zeleniny, ložiskami hnedého uhlia, termálnymi prameňmi, ale i prírodnými krásami, pamiatkami a bohatými folklórnymi tradíciami.
V obci Hrušov žije 920 obyvateľov. Prvá zmienka o obci je z roku 1285. K najstaršiemu pôvodu mena obce sa viaže legenda o veľkom výskyte planých hrušiek.
Pre obec je typické laznícke osídlenie na rozlohe 23 km2, kde gazdovstvá po lazoch na úpätí Krupinskej planiny dodávajú krajine osobitý ráz. Charakteristický kolorit obce Hrušov dotvárajú pivnice vytesané v tufopiesku. Množstvo tichých prírodných zákutí poskytuje dobré rybárske a poľovnícke možnosti. Bohaté kultúrne dedičstvo je dodnes zachované v živých folklórnych tradíciách a zvyklostiach, ktoré sa prezentujú najmä festivalom "Hontianska paráda", ale i tým, že ženy stredného a vyššieho veku dodnes nosia kroj, ako bežný odev.
Hrušov-Pieskové pivnice
Pieskové pivnice
Pre turistov rázovitá slovenská obec Hrušov ponúka:
turistickú trasu - 13 km, rozhľadňa, odpočívadlá, hrad Čabraď,
náučný chodník obce - 6 km, ľudové domy, kováčska vyhňa, pálenica, odpočívadlá pri tufopieskových pivniciach a uhliarskej míli,
celo-a poldňové pobyty pre skupiny - tradičná kuchyňa, folklór, hudba, hruškovica, predvádzanie roľníckych prác a remesiel v autentickom dedinskom alebo lazníckom prostredí podľa výberu (žatva, pečenie chleba v kamenných peciach, obliekanie do kroja apod.),
festival ľudovej kultúry a remesiel Hontianska paráda - každoročne koncom augusta.
Text spracoval: Ing. Pavel Bendík

Pozvánka na festival "Hontianska paráda 2009 " Hrušov

OBEC HRUŠOV   (logo HP)
Vás pozýva
na 14. ročník folklórneho festivalu

HONTIANSKA PARÁDA
21. – 22. august 2009

Festival Vám priblíži takmer zabudnuté starodávne roľnícke práce
a najrôznejšie remeslá  v prostredí hrušovských lazov i v samotnej obci.
Uvidíte folklórne vystúpenia v zaujímavom amfiteátri i mimo neho.
Čakajú na Vás dvory a ochutnávky miestnych špecialít.

SPOLUUSPORIADATELIA:
Občianske združenie OSOH, Matica slovenská

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Banskobystrického samosprávneho kraja,  Nadácie Matice slovenskej a Hontianskoipeľského  osvetového strediska Veľký Krtíš

Logá Rádio Regina a Corgoň

HONTIANSKA  PARÁDA  HRUŠOV  2009
Program XIV. ročníka festivalu

Piatok 21. 08. 2009

PROGRAM  NA LAZOCH
15.00 – 18.00
ŽATVA – tradičný priebeh žatvy, ručného a strojového mlátenia obilia
PEČENIE CHLEBA – pečenie chleba a lepníkov v pôvodných kamenných  peciach
GAZDOVSKÝ DVOR – ponuka jednoduchých roľníckych jedál pri žatve

DEDINA
16.00 OTVORENIE FESTIVALU – uvítací  príhovor starostu obce  
13.00 – 24.00 HONTIANSKE DVORY s ochutnávkou a posedením pri hudbe a speve
Dvor u starej mamy, Hasičský,  Haluškový,  Heligonkársky, Hrušovský, Krajanský z Báčskeho Petrovca (Srbsko), Krajanský - Veňarec  (Maďarsko), Krtíšsky,  Krošniarsky, Páleničiarsky,  Plachtinský, Poľovnícky, Prandorfský, Pufancový, Rozhlasový,  Salašnícky, Sebechlebský, Vinický a Vinársky dvor.  
TRADIČNÉ REMESLO - ukážky zručností remeselných výrobcov zo Slovenska
STABILÁKY - výstava starej roľníckej techniky zberateľa A. Matušova
21.30 – 23.00 POD ORECHOM PRI STUDNIČKE ( Pódium pri vežičke)
- vystúpenie FS Morena Londýn, FSk Raslavičan a ĽH VFS Jánošík  

AMFITEÁTER
19.30 – 20.30  VITAJTE V HRUŠOVE - uvítací program festivalu,
- vystúpenie FSk Hrušov, detskej FSk Ragačinka z Hrušova, Ľudová hudba VFS Jánošík so svojimi sólistami
20.45 – 21.45  SEN  - vystúpenie folklórneho súboru  SĽUK      

Sobota 22. 08. 2009

PROGRAM  NA LAZOCH
10.00 – 18.00
ŽATVA – tradičný priebeh žatvy, ručného a strojového mlátenia obilia, konský záprah
PRÁCA S DREVOM A KAMEŇOM –  opracovanie dreva a kameňa, kresanie, štiepanie, dlabanie
UHLIARI – stavba uhliarskej míle a výroba dreveného uhlia
PEČENIE CHLEBA – pečenie chleba a lepníkov v v pôvodných kamenných peciach
GAZDOVSKÝ DVOR – ponuka jednoduchých roľníckych jedál pri žatve
LESNÁ SCÉNA -  vystúpenia folklórnych skupín, súborov  a sólistov  pri drevárskom kúte - Rožňava, Nemecká, Plavé Vozokany,  Morena  Londýn, Jarok,  Bezanka, Urpín, Hnojňané, Dlhá nad Oravou, Hriňová,  Braväcovo, Martin, Trenčín, B. Bystrica  
PROGRAM V DEDINE
09.00 – 20.00 TRADIČNÉ REMESLO A TECHNIKA - ukážky zručností remeselných výrobcov zo Slovenska, predaj ľudovo-remeselných výrobkov,  škola zručností  v Detskom  remeselnom  dvore a výstava stabilákov zberateľa A. Matušova z Hrušova
09.00 – 24.00 HONTIANSKE DVORY  s ochutnávkou a posedením pri hudbe a speve
Dvor u starej mamy, Hasičský,  Haluškový,  Heligonkársky, Hrušovský, Krajanský z Báčskeho Petrovca (Srbsko), Krajanský - Veňarec  (Maďarsko), Krtíšsky,  Krošniarsky, Páleničiarsky,  Plachtinský, Poľovnícky, Prandorfský, Pufancový, Rozhlasový,  Salašnícky, Sebechlebský, Vinický a Vinársky dvor.  
10.00 – 16.00  PÓDIUM PRI VEŽIČKE -  vystúpenie kolektívov a sólistov -  Rožňava, Nemecká, Plavé Vozokany,  Morena  Londýn, Jarok,  Raslavice, Hnojňané,  Dlhá nad Oravou, Hriňová,  Braväcovo, Martin, Trenčín,  Terchová, B. Bystrica  
22.00 – 02.00 VESELICA (na námestí) - zábava pri ľudovej hudbe
AMFITEÁTER
I. programový blok
16.00 – 17.00  ZVÍTANIE V HONTE   - program hontianskych sólistov, folklórnych skupín  a ich hostí zo Slovenska a zahraničia, FS Hont Krupina, FS Morena  Londýn, FS Rozmarín Veňarec, FSk Jarok, spevácka skupina Hňojnané  Michalovce, FS Haviar  Rožňava
17.00 – 18.00 PESNIČKY Z GOMBÍKOV  - program malých heligonkárov z Terchovej, Hrušova a sólisti Martinka Bobáňová, Andrej Drugda, Peter Belko  
18.00 -  19.00 NEDEĽA POD AGÁČOM  –  program FSk Raslavičan, FS Bezanka  Bratislava a FS Urpín  Banská Bystrica
II. programový blok
20.00 – 21.15    IDEM, IDEM  LEBO MUSÍM – zvykoslovné pásmo z hontianskych miest a obcí Krupina, Sebechleby,  Prenčov, Sazdice, Chľaba, Senohrad, Dačov  Lom, Hontianske  Nemce,  Lackov,  Čelovce, Nenince,  Pukanec, Veľký Krtíš
21.30 – 22.30    ZLATÉ HUSLE  -  vystúpenie popredného hudobného telesa

Zmena programu vyhradená  

Dôležité informácie:
Organizátori nezabezpečujú návštevníkom ubytovanie. Parkovanie motorových vozidiel je na odstavných miestach pred obcou.

Vstupné na festival sa platí pred vstupom na podujatie v cene na  osobu :
     Piatok   5,- €       Sobota   7,- €      Dvojdňové  10,- €       50%  zľava pre deti od 6 – 15, dôchodcov nad 65 rokov  a  ZŤP
     Deti do 6 rokov zdarma.    Vstupné  zahŕňa  všetky programy v amfiteátri, v dedine a na lazoch.    

INFORMÁCIE :  Obecný úrad Hrušov č. 526, 991 42 Hrušov,    tel. :  047/4880 122  fax: 047/4880 127
mail: obechrusov@slovanet.sk,  www.hrusov.sk
        Hrušov-
Domovská stránka obce:
http://www.hrusov.sk
Email adresa obce:
starosta@hrusov.sk; obechrusov@slovanet.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore