Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Hubice

Skutočná poloha obce Hubice
 Zvýraznená atrakcia:  Kaplnka z roku 1293 vysvätená Panny Márii
   
Hubice-

Hubice - zemianske sídlo
Prvé písomnosti o obci sa datujú k roku 1301, t.j. 700 rokov.
Kultúrno-historické pamiatky:
Veľký a Malý kaštieľ, kaplnka z roku 1293 vysvätená Panny Márii.
Hubice-

V Hubiciach bola založená prvá manufaktúra na výrobu plátna vôbec na území Slovenska s biskupom Jurajom Szelepcsényim v roku 1666.
Tu žil so svojou rodinou Wolfgang Kempelen, svetoznámy vynálezca. Mal tu vlastnú kúriu. Jeho manželka i deti sú pochovaní v Hubiciach.
Hubickým pánom bol i Ľudovít Udvarnoky, cisársky radca a veľvyslanec. Ich rodinná hrobka je na miestnom cintoríne.
Barón Wiener - Welten Rudolf tu založil po roku 1882 ušľachtilý chov koní. V súčasnosti sa tu nachádza rybárska oáza, strelnica na asfaltové holuby, tenisový areál i futbalové ihrisko.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore