Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Humenné

Skutočná poloha mesta Humenné
 Zvýraznená atrakcia:  Pešia zóna
   
Humenné-Fontána lásky
Fontána lásky
Mesto Humenné leží v údolnej nive Laborca na styku Ondavskej vrchoviny a Beskydského predhoria, 76 km od Prešova a 79 km severovýchodne od Košíc v nadmorskej výške 157 m n.m. Katastrálne územie mesta s rozlohou 2867 ha sa nachádza v teplej vlhkej oblasti mierneho pásma.
Žije tu 35 500 obyvateľov. Je dôležitým železničným a cestným uzlom, strediskom priemyslu, obchodu, školstva a služieb. V ekonomike dominuje priemysel chemický, potravinársky, odevný, strojársky, stavebníctvo. V oblasti školstva sa v meste nachádza 9 stredných škôl, 3 odborné učilištia, 12 základných škôl (z toho 1 je cirkevná a 2 špeciálne), 15 materských škôl.
Napriek tomu, že Humenné je architektonicky a spoločensky mladé a moderné mesto, svedčí o tom aj nedávno zrekonštruovaná pešia zóna s Fontánou lásky, Potokom času a pódiom pre kultúrne vystúpenia, má zaujímavú 685-ročnú históriu. Dejiny mesta sú datované prvou písomnou zmienkou z roku 1317 a sú späté s významnou šľachtickou rodinou Drugethovco.
V roku 1610 vznikla najvýznamnejšia pamiatka mesta - renesančný kaštieľ (národná kultúrna pamiatka), ktorý aj dodnes charakterizuje mesto a slúži muzeálnym a kultúrnym účelom. Sú tu stále expozície histórie a prírody mesta a okolia, bohatá je ponuka výstav výtvarného umenia a ako jediná na Slovensku je tu stála výstava z dejín Rómov. Kaštieľ je obklopený Parkom mieru - národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasťou múzea je expozícia ľudovej architektúry - skanzen (15 drevených objektov), ktorý okrem tradičného bývania dokumentuje aj jednotlivé druhy remesiel. Ďalšou významnou národnou kultúrnou pamiatkou je gotický rímskokatolícky kostol z konca 14. a začiatku 15. storočia a kláštor františkánov. Sieť kultúrnych zariadení mesta tvoria Mestské kultúrne stredisko (s prírodným amfiteátrom), Vihorlatské osvetové stredisko, Vihorlatské múzeum, Kino Centrum, Vihorlatská hvezdáreň. Z pravidelných kultúrnych podujatí sa v meste organizujú: Humenská hudobná jar, každoročný jarmok, Deň múzeí. Humenné je rodiskom známych osobností ako napr. Mikuláš Klimčák - akademický maliar, Štefan Babjak - operný spevák, Peter Breiner - skladateľ, klavirista, PhDr.Peter Gossanyi - redaktor, karikaturista.
Rekreačné zázemie mesta tvorí prímestská rekreačná oblasť pri rieke Laborec, výlety do okolia v blízkosti mesta - zrúcaniny hradov Brekov a Jasenov, turistická oblasť Hubková, prímestsky dostupná prírodná rezervácia Humenský Sokol s ojedinelými druhmi flóry a fauny. V meste je organizovaných 35 športových klubov, ktoré zastrešujú 33 druhov športov. K dispozícii je tenisový areál (11 kurtov).
Humenné-Pešia zóna
Pešia zóna
Škála stravovacích a ubytovacích služieb uspokojí náročných i menej náročných turistov sieťou hotelov, ubytovní typu internátnych zariadení. Stravovanie ponúkajú početné reštauračné zariadenia rozmiestnené po celom meste.
4.augusta 2001 sa naplnila niekoľkoročná snaha vedenia mesta Humenné vybudovať moderné centrálne námestie so zónami oddychu a spoločenských aktivít. Centrálnou dominantou pešej zóny je zvuková a svetelná vodná plocha, situovaná do stredu námestia. V jej blízkosti sa nachádza zvýšené pódium na verejné vystúpenia so zabudovaným verejným zariadením.
V severnej časti námestia plní dominantnú úlohu vodná plocha s nočným osvetlením, symbolicky pomenovaná ''Potok času'', pri ktorej je umiestnená busta M.R. Štefánika.
Plocha námestia je vydláždená kombinovanými dlažbami z prírodného kameňa a zámkovej dlažby. Pozdĺž západnej časti námestia vedie štyri metre široká pešia komunikácia, vydláždená kamennou dlažbou so súbežne zabudovaným odvodňovacím systémom povrchových vôd. Odvodňovací systém lemuje aj trasu cyklistického chodníka na východnej strane námestia. V jeho úrovni je zabudované nočné osvetlenie.
Zhruba dve desiatky stožiarových svietidiel pozdĺž oboch strán námestia dopĺňajú záhradné svietidlá, osadené v zelených plochách a reflektory osvetľujúce priečelia historických budov. Pôvodnú vysokú zeleň dopĺňajú plochy nízkej zelene so sadovými úpravami, pri ktorých je umiestnených 54 oddychových lavičiek. Celkový ráz námestia dokresľujú prvky drobnej architektúry.
Humenné-


       
Domovská stránka mesta:
http://www.humenne.sk
Email adresa mesta:
mestskyurad@poprad.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore