Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul
Erb

Ivanka pri Dunaji

Skutočná poloha obce Ivanka pri Dunaji
 Zvýraznená atrakcia:  Grassalkowichov palác
   
Ivanka pri Dunaji-Kaštieľ
Kaštieľ
Prvopočiatky obce siahajú až do štvrtého tisícročia pred n.l., keď tu bolo teplejšie klimatické podnebie. V severnej polohe ivanského chotára sa nachádza sídlisková lokalita s keramikou lengyelskej kultúry (3500 - 3200 pred n.l.), v jej tesnom susedstve je sídlisko s keramikou bádenskej kultúry (bolerázska skupina) datované rokom 2800 pred n.l. v polohe Šakoň. K dispozícii sú záznamy, že už v roku 1773 sa konalo slávnostné divadelné predstavenie v zámockom parku v Ivanke, na ktorom sa zúčastnila aj arcivojvodkyňa Mária Kristína a jej manžel Albrecht, miestodržiteľ Uhorska. Prvé oficiálne divadelné predstavenie však bolo v roku 1786 a odvtedy sa uvádza aj existencia šľachtickej divadelnej scény v Ivanke. Jedným z prvých účinkujúcich na tejto scéne bol Seippov divadelný spolok a predstavenia sa konali v nemeckej reči. Ako spomienka na toto obdobie stojí dodnes na kraji obce baroková socha Jána Nepomuckého, ktorú dal postaviť Anton II. Grassalkovich v roku 1777.
Obec leží v rovinatej oblasti Podunajskej nížiny južne od cesty Bratislava - Senec v nadmorskej výške 128 - 132 m. Jej rozloha je 1425,7 ha. Počet obyvateľov je približne 5000. Ivanka pri Dunaji sa nachádza v teplej a suchej oblasti s miernou zimou a s najväčším počtom slnečných dní v roku. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 9°C - 10°C, snehová pokrývka trvá menej ako 44 dní, ročný priemer zrážok je 650 - 550 mm. Vodné plochy sú zastúpené vodami stojatými i tečúcimi. Tečúce vody tvoria Šúrsky kanál a Biela voda. K stojatým vodám patrí jazero Šutrovka, ktoré sa využíva na rekreačné účely a na rybolov. Do katastrálneho územia obce zasahuje časť pristávacej dráhy letiska M.R.Štefánika.
Trampské hnutie:
V Ivanke má dlhoročné tradíciu trampské hnutie. Tramping sa začal rozvíjať v roku 1941. Prvou trampskou osadou bola Zelená sedma. Medzi najstaršie osady patrili osada Albatros, Vaquero, Zlatí Kaledónia, Čajka, Krokodíl, Estakado, Prameň a ďalšie. Trampi z celého Slovenska i Čiech sa každoročne stretávajú na potlachoch a slezinách v extraviláne obce v totemovom háji v lokalite zvanej ''U Rusa''.
''Babská''
V obci sa už mnohé desaťročia zachováva ojedinelý ľudový zvyk, že na konci fašiangov, t.j. utorok pred Popolcovou stredou, sa už od rána koná tanečná zábava s názvom ''Babská''. Vznikla v časoch, keď naše prastaré mamy boli ešte mladicami, celoročne pripútané k rodine, deťom , gazdovstvu. A tak si našli aspoň jeden deň v roku, aby sa trochu zabavili. Keďže ani vtedy nemohli opustiť svoje malé deti, museli ich vziať so sebou. Preto sa zábava konala cez deň. Muži boli samozrejme v práci a preto sa tu schádzala čisto ženská spoločnosť. Ženy sa bavili medzi sebou a tiež spolu tancovali. Ak sa objavil nejaký muž, bol vzácny a všetky ho pozývali do tanca. Na záver dňa všetci spoločne pochovajú basu, čím sa ukončia všetky zábavy a začne sa obdobie predveľkonočného pôstu.
Významné osobnosti:
Ivanka pri Dunaji-

Kaušitz Oto, libretista, textár a prekladateľ. Narodil sa 19. 5. 1909, zomrel 30. 4. 1982. Často používal pseudonym Oto Ivančan. Od roku 1939 spolupracoval ako autor a upravovateľ libriet s G. Dusíkom. Napísal okolo 150 piesní, z ktorých mnohé interpretoval F. Krištof - Veselý. Prekladmi piesňových cyklov, opier a operiet do nemčiny a maďarčiny pomáhal propagovať slovenskú hudobnú tvorbu v zahraničí.
Kužela Ladislav, lekár-chirurg, vysokoškolský učiteľ. Narodil sa 5. 8. 1925, zomrel 27. 5. 1980. Lekársku fakultu UK ukončil v roku 1950. Bol popredným predstaviteľom slovenskej chirurgie, členom tímu prof. Šišku, ktorý v roku 1968 uskutočnil prvú transplantáciu srdca v strednej a východnej Európe. Zaviedol endokrinnú chirurgiu a moderné liečenie kardiovaskulárneho systému.
Luknár Ladislav, dramatik a spisovateľ, narodil sa 19. 5. 1913, zomrel 27. 5. 1992. Do literatúry vstúpil ako 23 ročný nenáročnými veselohrami. Spracovával citové a mravné problémy spoločnosti.
Magula Ján, salezián, misionár, narodil sa 1910, zomrel v roku 1997. V v roku 1941 bol vysvätený za kňaza rehole Saleziánov. Po 2. svetovej vojne až do svojej smrti pôsobil v Peru.
Atrakcia a pozoruhodnosti:
Grassalkovichov palác - v 18. storočí bol vlastníkom Ivanského panstva Anton I. Grassalkovich, veľmož Chorvát, ktorý si tu postavil kaštieľ a neskôr aj rímsko-katolícky kostol. Do kaštieľa prichádzal v 19. storočí Ľudovít Štúr vyjednávať o veciach Slovákov s jeho novým majiteľom, Michalom Obrenovičom, neskorším Srbským kráľom. Po ňom dedila jeho vdova Júlia Huňadyová, a tak sa panstvo stalo majetkom tejto maďarskej grófskej rodiny. V roku 1942 získala kúpou, výmenou celý majetok spoločnosť Ježišova, ktorej sa po roku 1989 v rámci zákona vrátil.
Mohyla generála M.R.Štefánika je pamätné miesto, kde tragicky zahynul spoluzakladateľ ČSR, významný vedec, generál Milan Rastislav Štefánik s talianskou posádkou. Namieste, kde sa jeho lietadlo zrútilo, postavili podľa návrhu národného umelca, architekta Dušana Jurkoviča v roku 1923 mohylu so zemným valom a slovanskými lipami po obvode. V roku 1988 a 1992 bol pamätník zrekonštruovaný. Každoročne tu býva pietna spomienka na M.R. Štefánika. Mohylu navštívilo veľa politických a kultúrnych činiteľov z celého Slovenska i zo zahraničia.
Kostol sv. Jána - terajší kostol je tretí kostol v Ivanke. Prvý stavali učeníci sv. Cyrila a Metoda (bola to kaplnka z dreva). Druhý kostol (kedy bol postavený sa nepodarilo zistiť), bol v roku 1730 ešte opravovaná, celý bol z kameňa, chór z dreva. Keď sa kopali základy pre stĺpy, ktoré dnes držia rozšírený chór, prišlo sa na základy tohto druhého kostola. Terajší kostol sa začal stavať v roku 1770. Stavba jeho veže trvala 2 roky. Vežové hodiny boli zadovážené v roku 1880 z Viedne. Organ je z roku 1906. V roku 1991 bola strecha veže nanovo postavená. Do gule pod krížom sa dali dokumenty svedčiace o tejto dobe ako určité posolstvo pre budúcich Ivančanov.
Kaplnka sv. Rozálie (na Námestí sv. Rozálie) s novoklasicistickým priečelím, kupolovitou strechou a malou vežičkou, v ktorej je umiestnený zvon bola postavená v roku 1832 na pamiatku ukončenia morovej epidémie, ktorá sa šírila v našej obci od septembra 1831. Na Námestí padlých hrdinov stojí pomník, venovaný Ivančanom, ktorí zahynuli v prvej i druhej svetovej vojne.
Podujatia:
Deň pred skončením fašiangov - ''babská''
4. máj - Pietna spomienka tragickej smrti M.R. Štefánika
Nedeľa (obdobie okolo 24. júna - Ján - hody - Kostol zasvätený sv. Jánovi
Ubytovacie možnosti:
- Hotel-bar Kotva.
Reštaurácia:
- ''Prameň'',
- Hotel-bar Kotva.
Návšteva mohyly M.R. Štefánika, v lete možnosť kúpať sa na jazere ''Šutrovka'', Grassalkovichov kaštieľ.
Najvýznamnejšia firma obce:
Fa ''Uniteam, výrobca plastových, hliníkových okien''.

Program kulltúrno spoločenských aktivít v obci Ivanka pri Dunaji.
Srdečne Vás pozývame v januári 2011 na podujatia:
2.1. o 17.00 - Premietanie cestopisných filmov
15.1. o 19.00 - Ples farníkov
16.1. o 17.00 - Premietanie cestopisných filmov
22.1. o 17.30 - Premietanie cestopisných filmov
23.1. o 17.30 - Premietanie cestopisných filmov
Tešíme sa na stretnutie s Vamiami.
Viac informácií na: www.ivankapridunaji.sk, ic@ivankapridunaji.sk

Ivanka pri Dunaji-       


   ...ďaľšie obrázky obce Ivanka pri Dunaji:
Ivanka pri Dunaji-Sútažná prehliadka mladých klavíristov rakúskeho a slovenského regiónu Podunajska z názvom
Sútažná prehliadka mladých klavíristov rakúskeho a slovenského regiónu Podunajska z názvom
Ivanka pri Dunaji-Sútažná prehliadka mladých klavíristov rakúskeho a slovenského regiónu Podunajska z názvom
Sútažná prehliadka mladých klavíristov rakúskeho a slovenského regiónu Podunajska z názvom
Ivanka pri Dunaji-Sútažná prehliadka mladých klavíristov rakúskeho a slovenského regiónu Podunajska z názvom
Sútažná prehliadka mladých klavíristov rakúskeho a slovenského regiónu Podunajska z názvom
Ivanka pri Dunaji-Sútažná prehliadka mladých klavíristov rakúskeho a slovenského regiónu Podunajska z názvom
Sútažná prehliadka mladých klavíristov rakúskeho a slovenského regiónu Podunajska z názvom


Domovská stránka obce:
http://www.ivankapridunaji.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore