Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


Architekt%EF%BF%BD%EF%BF%BDra:
  
Amfiteáter:
Roku 1998 bol postavený miestny amfiteáter s kapacitou 500 osôb.

Web stránka obce/mesta:  
Dulovce

  
Bardejovské kúpele:
6 km od mesta sa rozkladajú uprostred ihličnatých a listnatých lesov kúpele. O využívaní prírodných liečivých prameňov svedčia účtovné knihy z roku 1505. Dnes sa v kúpeľoch využíva 17 prameňov na liečenie chorôb tráviaceho ústrojenstva a dolných dýchacích ciest. K príjemnému liečebnému pobytu prispieva i kultúrny život – promenádne koncerty, Medzinárodné hudobné leto a iné.
V areáli kúpeľov sa nachádza skanzen - Múzem ľudovej architektúry.

Web stránka obce/mesta:  
Bardejov

  
Baroková kaplnka:
Obec je známa svojou barokovou kaplnkou, ktorej rokoková výzdoba patrí medzi najcennejšie tohoto druhu na Slovensku. Fresky kaplnky sú dielom chýrneho viedenského umelca A. Maulbertscha. Kaplnka je pozostatkom niekdajšieho kaštieľa šľachtického rodu Erdodyovcov a pochádza z oku 1763. (Návštevu treba ohlásiť vopred na rímskokatolíckej fare v Bošáci, č.t. 032/7781201).

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Bohuslavice

  
Barokový morový stĺp so súsoším svätej Trojice:
V centre námestia dominuje barokový morový stĺp so súsoším svätej Trojice postavený v rokoch 1759-1764 podľa návrhu Dionýza Stanettiho. Súsošie bolo viac krát reštaurované, posledne začiatkom 80-tych rokov, kedy boli pôvodné sochy nahradené kópiami a orginály boli umiestnené v expozícii Slovenského banského múzea na Starom zámku.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Barokový zámok:
Zámek - barokní zámek postavený na přelomu 17. a 18. století pravděpodobně majitelem panství Vilémem Sedlickým z Choltic. K zámku přiléhala tzv. Anglická zahrada

Web stránka obce/mesta:  
Liptál

  
Benediktínsky kláštor a kostol:
Kláštor na nevysokom skalnom ostrohu sa natrvalo vpísal do obrazu obce i širšieho krajinného rámca tzv. Slovenskej brány. Jeho stavebnou dominantnou je veľkolepý gotický chrám obklopený budovami nesúcimi výrazné znaky fortifikačného staviteľstva. Stavebná genéza celého kláštorného komplexu má viacero etáp.

Chrámový organ z roku 1714 patrí k najvzácnejším na Slovensku.
Architektonický výraz objektu je v súčasnosti poznamenaný rekonštrukciou a metódami pamiatkovej obnovy konca 19. storočia, predovšetkým jeho gotizujúcimi úpravami. Krušný osud pamiatky postupne premodelovával celok rôznych umeleckých kvalít. Medzi nimi vyniká predovšetkým ušľachtilá architektúra kláštorného chrámu.

Dnes je kostol a kláštor druhá najvýznamnejšia gotická stavba na Slovensku, právom nazývaná PERLA POHRONIA.

Web stránka obce/mesta:  
Hronský Beňadik

  
Drevené kostolíky:
Drevené kostolíky v obciach Ruský Potok, Uličské Krivé, Topoľa a Hrabová Roztoka.

Web stránka obce/mesta:  
Snina

  
Drevenice v Rejdovéj:
Obec Rejdová je významná národopisná lokalita so živým folklórnymi tradíciami. Zachovala sa tu pôvodná ľudová architektúra z 19. a zač. 20. storočia. Jedna z dreveníc je štýlovo zariadená s možnosťou prehliadky.

Web stránka obce/mesta:  
Rejdová

  
Drevený kolonádový most:
Vyhľadávaným objektom sa stal drevený kolonádový most ponad rieku Orava.

Web stránka obce/mesta:  
Dolný Kubín

  
Evanjelický neskororenesančný kostol z roku 1685:
K najväčším historickým pamiatkam patrí evanjelický kostol. V súpise pamiatok je na Slovensku charakterizovaný ako neskororenesančný z roku 1685. Na prvý pohľad je zrejmé, že kostolík je starší a svojím tvarovým riešením a rozmiestnením otvorov ho možno označiť ako pôvodnú rotundu. Datovanie rotundy by upresnil podrobný umelecko-historický archeologický výskum.

Web stránka obce/mesta:  
Baďan

  
Fontána lásky:
Centrálnou dominantou pešej zóny je zvuková a svetelná vodná plocha, situovaná do stredu námestia. V jej blízkosti sa nachádza zvýšené pódium na verejné vystúpenia so zabudovaným verejným zariadením.

Web stránka obce/mesta:  
Humenné

  
Gotický kostol Sv. Michala:
Gotický kostol Sv. Michala z 13. stor. s torzom stredovekej figurálnej nástennej maľby, s barokovým oltárom z r. 1700. Architektúra zvonice je pozoruhodná vysokou ihlanovou strechou.

Web stránka obce/mesta:  
Horná Mičiná

  
Gotický trojloďový kostol zo 14.storočia:
Najvýznamnejšou kultúrnohistorickou pamiatkou je gotický trojloďový kostol zo 14.storočia. Od 15 storočia bol kostol súčasťou stropkovského hradu. Pristavaná gotická kostolná veža je ukončená renesančnou stĺpikovou ochozou. Klenbový systém kostola je sekundárny. V presbytériu je to neskorogotická sieťová rebrová klenba a v trojlodi renesančná krížová.

Interiér kostola je zariadený barokovo. Rannobarokový hlavný oltár s bohatou figurálnou a ornamentálnou výzdobou je zasvätený najsv. Telu Kristovmu. Vo svojej slohovej kategórii hlavný oltár v Stropkove patrí medzi najvýznamnejšie oltárne architektúry na Slovensku.
Bočný oltár je zasvätený p. Márii Škapuliarskej. Vývojovo veľmi pozoruhodný je tu ústredný obraz.

Web stránka obce/mesta:  
Stropkov

  
Habánske domy:
V obci sú historicky ojedinelé a v Európe najzachovalejšie stavby s pozoruhodnou architektúrou - Habánske domy.

Web stránka obce/mesta:  
Veľké Leváre

  
Historické námestie v Rajci:
Námestie vznikalo v 15. a 16. storočí v štýle gotického urbanizmu. Hlavnou budovou námestia je pôvodne renesančná jednoposchodová radnica zo 16. storočia, prístupná zo všetkých strán. Otvorené arkády sú po rekonštrukcii zasklené. V južnej časti námestia stojí renesančný dom zo 17. storočia. Dnes v ňom sídli Mestské múzeum s exponátmi živej a neživej prírody rajeckej oblasti, historické dokumenty, remeselnícke nástroje a výrobky a tiež typická meštianska izba zo začiatku minulého storočia.Web stránka obce/mesta:  
Rajec

  
Hotel Centrál:
Znovuotvorený hotel Centrál sa nachádza v centre mesta - pešia zóna s ubytovacou kapacitou 35 lôžok s možnosťou prísteliek. V luxusných 1 a 2 lôžkových izbách, apartmánoch s telefónom, televízorom, kúpeľňou a SAT TV. Príjemné posedenie Vám ponúka kaviareň, reštaurácia, hotelová terasa, salónik. Na relax sauna, kongresová sála na rokovania, semináre, školenia a rôzne spoločenské akcie.

Web stránka obce/mesta:  
Kremnica

  
Kaplnka sv. Alžbety:
Zachované sakrálne stavby ako ranogotický kostol sv. Jakuba, kaplnka sv. Alžbety aj sv. Kunhuty s freskou z 13. resp. 14 stor. svedčia o bohatej histórii nášho mladého mesta.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Šariš

  
Kaštieľ s parkom v kočovciach:
Kočovce ponúkajú návštevníkom návtevu zaujímavého kaštieľa , ktorý v roku 1730 dal v strede obce vybudovať Juraj Príleský. Jeho ďalší majiteľ, botanik Gejza Rakovský barokovú budovu prestaval v romantickom štýle. Je to jednoposchodová trojkrídlová budova, ktorej súčasťou bola aj koniareň, ktorá  dnes poskytuje hipoterapiu pre postihnuté deti a jazdy pre verejnosť. Návštevníkov priťahuje aj tradičná súťaž v parkúrovom skákaní o Považský pohár. Priľahlý park zaujme vzácnymi drevinami, o ktoré sa zaslúžil jeho majiteľ botanik Rakovský.

Web stránka obce/mesta:  
Kočovce

  
Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej:
Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej - archeologické nálezisko v časti Nové Košariská, stála expozícia archeologického výskumu v miestnom kultúrnom stredisku.

Web stránka obce/mesta:  
Dunajská Lužná

  
Kostol Karmelskej P.Márie:
Kostol Karmelskej P.Márie katolícky barok. klasicist. prestavený v roku 1672 s použitím zvyškov pôvodného gotického kostola, ktorý pochádzal z roku 1428. Odvtedy bol kostol viackrát obnovený a to v rokoch 1759, 1896 a naposledy v roku 1991-1993. Je to neobaroková jednoloďová stavba s polkruhovým zakončením presbytéria, vstavanou vežou, na sev. strane s pristavanou sakristiou. Hlavný oltár neoklasicist. so starým barokovým pútnickým obrazom P.Márie zo zač. 18. storočia viď v prílohe. Z historického hľadiska sú zaujímavé aj kaplnky nachádzajúce sa na každom konci obce - 3 kusy.

Web stránka obce/mesta:  
Bôrka

  
Kostol najsv. Trojice:
Kostol najsv. Trojice v strede mesta z roku 1802.

Web stránka obce/mesta:  
Bánovce nad Bebravou

  
Kostol sv. Mikuláša:
Z pamätihodností mesta je najvýznamnejší kostol sv. Mikuláša na miestnom cintoríne z 15.storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Bánovce nad Bebravou

  
Kostol Sv. Šimona a Judu s farou z r. 1517:
V obci sa nachádza kostol Sv. Šimona a Judu, ktorého prvá písomná zmienka spolu s farou pochádza z r. 1517. Pôvodne bol postavený v gotickom slohu a v roku 1790 bol prestavaný do barokového slohu. Kostol až do r. 1710 patril striedavo katolíkom a evanjelikom. Po tomto roku už len katolíkom.

Web stránka obce/mesta:  
Bacúrov

  
Kostol Svätého Vavrinca z roku 1725:
Kultúrnymi dominantami obce sú kostol Svätého Vavrinca z roku 1725 na barokovej pozícii s dobovým zariadením, dreveným orgánom a vzácnymi obrazmi z rokov 1740, ako aj evanjelický kostol.

Web stránka obce/mesta:  
Beluj

  
Ľudová architektúra:
V obci sú zachované dva domy, ktoré predstavujú pôvodnú ľudovú architektúru. Typickým príkladom je dom U Zvonicov, v ktorom obec plánuje zriadiť pamätnú izbu.

Web stránka obce/mesta:  
Medzibrod

  
Malý Rím:
Trnava je charakteristická svojim fortifikačným systémom, súborom barokových univerzitných budov a najmä množstvom sakrálnych objektov. Je tu 11 kostolov. Preto niet divu, že mesto dostalo prívlastok Malý Rím.

Web stránka obce/mesta:  
Trnava

  
Mariánsky stĺp:
Mariánsky stĺp - baroková pamiatka, stojaca na mieste prvého farského kostola, ktorý zhorel pri požiari v r. 1517.

Web stránka obce/mesta:  
Brezno

  
Mestská pamiatková rezervácia Bardejova:
Historické gotické jadro mesta je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco. Tvorí ho niekoľko budov a fortifikačný systém s baštami. Predovšetkým je to goticko-renesančná radnica z r. 1505 – 1509, ktorá bola sídlom mestskej rady, ale i centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. Bazilika minor sv. Egídia vystavaná na starších základoch v 14. storočí. V interiéri kostola sa nachádza jedenásť pôvodných  gotických krídlových oltárov a mnoho ďalších vzácnych historických pamiatok. Fortifikačný  systém Bardejova, ktorá prikázal budovať kráľ Ľudovít I. v roku 1352, je dnes najzachovalejším, ale aj najdokonalejším obranným opevnením na Slovensku. Pozostáva z hradieb a siedmich zachovaných bášt.  

Web stránka obce/mesta:  
Bardejov

  
Množstvo sakrálnych objektov - 11 kostolov:
Trnava je charakteristická svojim fortifikačným systémom, súborom barokových univerzitných budov a najmä množstvom sakrálnych objektov. Je tu 11 kostolov. Preto niet divu, že mesto dostalo prívlastok Malý Rím.

Web stránka obce/mesta:  
Trnava

  
Múzeum vodného mlynárstva:
Múzeum vodného mlynárstva je inštalované v budove plávajúceho Vodného lodného mlyna v blízkosti mesta Kolárova na Žitnom ostrove.

Web stránka obce/mesta:  
Kolárovo

  
Neskoroklasická murovaná zvonica:
V časti obce bývalé Korytné je neskoroklasická murovaná zvonica z druhej polovice 19.storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Podolie

  
Pamätná izba a torzo pece:
V obci sa nachádza pamätník umučených, pamätná izba a torzo pece, v ktorej v januári 1945 bolo upálených 900 ľudí.

Web stránka obce/mesta:  
Nemecká

  
Pamätník umučených:
V obci sa nachádza pamätník umučených.

Web stránka obce/mesta:  
Nemecká

  
Pamiatková zóna:
V strede obce bola v r. 1991 vyhlásená pamiatková zóna. Nachádzajú sa tu objekty pôvodných dreveníc z 19.-19. storočia. V roku 1844 bol postavený evanjelický neoklasicistický kostol s pôvodným organom. Vo veži sú umiestnené tri zvony.

Web stránka obce/mesta:  
Nižná Boca

  
Piaristický kláštor:
Piaristický kláštor - baroková budova postavená v rokoch 1694-1713 získala neskoršími úpravami klasicistický ráz. V jeho kaplnke sa nachádza tabuľová maľba sv. Barbory z krídlového oltára a polychrómovaná drevorezba madony s dieťaťom, pochádzajúce z konca 15. stor.

Web stránka obce/mesta:  
Brezno

  
Pivnice vytesané v tufopiesku:
Pre obec je typické laznícke osídlenie na rozlohe 23 km2, kde gazdovstvá po lazoch na úpätí Krupinskej planiny dodávajú krajine osobitý ráz. Charakteristický kolorit obce Hrušov dotvárajú pivnice vytesané v tufopiesku.

Web stránka obce/mesta:  
Hrušov

  
Pseudobaroková zvonica:
Na evanjelickom cintoríne je pseudobaroková zvonica.

Web stránka obce/mesta:  
Drietoma

  
Renesančná zvonica:
Renesančná zvonica zo 17. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Drienčany

  
Románska rotunda sv. Juraja:
Románska rotunda sv. Juraja je najstaršia zachovaná stavebná pamiatka v Skalici. Pochádza pravdepodobne zo zač. 13. stor., kedy tvorila súčasť hradiska na vyvýšenine severného okraja mesta. V interiéri sa z obdobia gotiky zachovali fragmenty nástenných malieb, ktoré zobrazujú motív z legendy o sv. Jurajovi.
V roku 1970 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je tu umiestnená stála expozícia Záhorského múzea.

Web stránka obce/mesta:  
Skalica

  
Sekta anabaptistov-novokrstencov:
V r. 1588 sa v obci usadili príslušníci sekty anabaptistov-novokrstencov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. Na území Slovenska ich nazývali habáni.
Habáni ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby-habánske domy. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch bol v r. 1981 vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Web stránka obce/mesta:  
Veľké Leváre

  
Silnický mlyn:
Z početných mlynov sa zachoval dodnes Silnický mlyn, ktorý po rekonštrukcií sa renovácií slúži dnes ako stredisko pre vzdelávanie Ministerstvu školstva SR.

Web stránka obce/mesta:  
Budmerice

  
Skalné obydlia:
Skalné obydlia, vykresaným do ľahko spracovateľného tufu a tufitu v miestnej časti, známym pod názvom "Šurda", kde celá ulica s obytnými a hospodárskymi priestormi v skale bola v roku 1983 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, do ktorej patria aj dva ľudové domy v obci, ktoré ležia mimo pamiatkovej rezervácie.
Skalné obydlie, usadlosť č. 142 obdržala medzinárodné ocenenie za záchranu a reštauráciu architektonickej pamiatky Europa Nostra 1993.

Web stránka obce/mesta:  
Brhlovce

  
Socha Ľ. Štúra:
Socha Ľ. Štúra s kamenným figurálnym reliéfom.

Web stránka obce/mesta:  
Baďan

  
Starý zámok:
Starý zámok je pôvodne románsky kostol postavený na začiatku 13. storočia, ktorý bol v polovici 16. storočia začlenený do fortifikačného systému mesta Banská Štiavnica a prestavaný na protitureckú pevnosť v štýle renesancie. Posledným významným stavebným zásahom bola prestavba hradnej veže v barokovom duchu. V priestoroch zámku je v súčasnosti umiestnená expozícia Slovenského banského múzea.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Suburbium - areál židovských stavieb v Bardejove:
Západne od centra sa rozprestiera urbanistický celok vybudovaný v 18. storočí podľa talmudských predpisov. Budove zhromaždenia, rituálnemu kúpeľu, bitúnku, hospodárskej časti dominuje veľká synagóga.
Spolu s historickým jadrom mesta bolo suburbium zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  

Web stránka obce/mesta:  
Bardejov

  
Szojkova brána:
Szojkova brána - kópia drevenej brány odhalená v roku 1996. Nachádza sa v parčíku pri kostole reformovanej cirkvi na Hlavnej ulici pred domom č. 33, kde aj pôvodne stál. Originál sa nachádza na dvore Východoslovenského múzea v Košiciach. Je pamiatkou na rok 1795, kedy mesto opäť, po niekoľkýkrát horelo. Obeťou požiaru sa stala päťtisíc zväzková knižnica. Tragédia sa neobišla ani bez ľudských obetí. Okrem kostolov, ktoré zostali bez strechy a roztopili sa aj zvony, sa pred plameňmi uchránila iba táto brána, na ktorú po požiari na pamiatku vyryli nápis v latinčine: "Plameňom som horela a predsa som nezhorela…".

Web stránka obce/mesta:  
Moldava nad Bodvou

  
Šikmá veža:
Pozoruhodnou historickou pamiatkou mesta je 38 metrov vysoká šikmá veža, pre ktorú Vrbové dostáva epiteton slovenská Pisa. Bola postavená v rokoch 1832 až 1835. V roku 1930 sa náhle naklonila. Podľa posledných odborných meraní jej odklon činí 99 cm.

Web stránka obce/mesta:  
Vrbové

  
Vlkolínec stále živý:
Táto rázovitá obec bola  11.12. 1993 v Kolumbijskej Cartagene zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, čo potvrdzuje jej výnimočnú a univerzálnu hodnotu a potrebu jej ochrany v prospech celého ľudstva.
Nachádza sa tu zrubová dvojpodlažná zvonica (1770), zrubová rumpáľová studňa(1860) a barokovo – klasicistický kostol Navštívenia Panny Márie( 1875) V obci sa nachádza aj Roľnícky dom – muzeálny objekt s expozíciou pôvodného bývania.
Počas celého roka sa vo Vlkolínci uskutočňujú rôzne kultúrne podujatia, z ktorých najväčším je Nedeľa vo Vlkolínci organizovaná vždy prvú augustovú nedeľu.

Web stránka obce/mesta:  
Ružomberok

  
Vodný mlyn:
Kuriozitou v obci je starý Vodný mlyn, ktorý je zachovalý do všetkých detailov.

Web stránka obce/mesta:  
Podbranč

  
Významná pamiatka obce Príbelce : evanjelický a. v. kostol:
Dominantnou kultúrnou pamiatku obce Príbelce je evanjelický a. v. kostol.

Web stránka obce/mesta:  
Príbelce

  
Zásoby kvalitného mastenca:
Obec leží na juhovýchode Slovenského rudohoria v doline rieky Slanej. Chotár tvoria fylity, porfyroidy a fylity s kryštalickými vápencami. Pozoruhodnosťou je objavenie veľkého ložiska mastenca európskeho významu v lokalite obce. Zásoby kvalitného mastenca ležia pod hrebeňom Slovenského rudohoria a novovybudovaná baňa na "zelenej lúke" bude prvou v strednej Európe za posledných 25 rokov. Mastenec by sa mal predávať predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy s využitím najmä v papierenskom, chemickom a farmaceutickom priemysle.

Web stránka obce/mesta:  
Gemerská Poloma

  
Zrúcaniny kostola:
Prvá písomná zmienka o haluzickom opevnenom kostole je z roku 1299 v dokumente, v ktorom sa hovorí, že kráľovské vojsko zaujalo od Matúša Čáka aj haluzický hrad. Bolo to za panovania posledného uhorského kráľa z roku Arpádovcov Ondreja III., ktorý mal spor s Matúšom. Keďže na pravej strane Váhu v tomto priestore nebol hrad ani hradisko, kostol bol opevnený ako krátkodobé útočište najbližšieho okolia v búrlivých dobách vojen. Okolo kostola sa ťahal ochranný kamenný múr s vežami a strieľňami. Zrúcaniny kostola boli reštaurované v roku 1968 a vidno ich v Považia.

Web stránka obce/mesta:  
Haluzice
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore