Test
28.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


FlĂłra a fauna:
  
200 ročná lipa:
Je 25 m vysoká, obvod kmeňa vo výške 1 m nad zemou je takmer 500 cm a patrí medzi najkrajšie exempláre na Pohroní.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
200 ročná lipa:
Na starom cintoríne je vyše 200 ročná lipa.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
400 ročný buk:
Poniže obce, pri prameni obecného vodovodu rastie košatý 20 m vysoký buk s obvodom kmeňa 600 cm. Jeho vek sa odhaduje na 400 rokov.

Web stránka obce/mesta:  
Počúvadlo

  
Alej starých dubísk a topoľov:
Zrúcaniny hradu Revište, tok Hrona v peknej meandrovej partii, krásna alej starých dubísk a topoľov.

Web stránka obce/mesta:  
Žarnovica

  
Aluvínium Blhu:
Chotár obce zaberá 1583 ha v nadmorskej výške 246 m. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline Blhu. Chotár po oboch stranách Blhu rázu vrchoviny, na severovýchode terasovej plošiny, tvoria prevažne vápence. Okolie obce je odlesnené, v juhovýchodnej a západnej časti má dubový les.

Web stránka obce/mesta:  
Hrušovo

  
Arboretum v Révayovskom parku:
Rozsiahly Révayovský park s mnohými vzácnymi drevinami, arboretom a niekoľkými rybníkmi.

Web stránka obce/mesta:  
Turčianska Štiavnička

  
Bohatá fauna s výskytom medveďov, vlkov, rysov a ďalšej zveriny:
V okolí Revúcej je bohatá fauna s výskytom medveďov, vlkov, rysov a ďalšej zveriny.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
CHKO Biele Karpaty:
V obci Nová Bošáca v rámci CHKO Biele Karpaty sa nachádzajú prírodné pamiatky:
MOČARINY - je cenným refúgiom fauny, najmä mäkkýšov. Z cicavcov stojí za pozornosť výskyt dulovnice väčšej i menšej a hraboša podzemného.
GRÚŇ - jednokosné lúky s veľkým množstvom vstavačov, na ktoré sú bohaté aj prírodné pamiatky LOPENÍČEK a BLAŽEJOVÁ.
BESCINNÉ - oblasť s výskytom kosatca trávolistého. Kataster obce je bohatý na zmiešané lesy, v ktorých je bohatý výskyt jedlých húb.
Veľký Lopeník (912 m) - veľký výskyt snežienky jarnej.
V katastrálnom území obce je veľký výskyt minerálnych prameňov (kysielok): Španie, U Ochodnických, Predpoloma, Šance.

Web stránka obce/mesta:  
Nová Bošáca

  
Chránená krajinná oblasť Kysuce:
Chránená krajinná oblasť Kysuce bola vyhlásená r. 1984 na území s rozlohou 654,62 km - množstvo chránených živočíchov a rastlín.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
Chránená krajinná oblasť Poľana:
Je súčasťou Slovenského stredohoria a pýši sa mimoriadnym prírodným bohatstvom, vďaka ktorému sa stala chránenou krajinnou oblasťou (rozloha 20079 ha). Ekosystém Poľany s množstvom chránených rastlinných a živočíšnych druhov je zároveň zaradený do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO.

V centrálnej časti Poľany je rozšírená kaldera - Kyslinky - ktorá je výsledkom intenzívnej sopečnej činnosti v minulosti a následnej erózie. Z jej okrajových vrcholových častí odtekajú odstredivo na všetky svetové strany povrchové vody, čo nemá na Slovensku obdobu.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Chránená krajinná oblasť s náučným chodníkom Čajkovské bralie:
Zaujímavá fauna a flóra v chránenej krajinnej oblasti s náučným chodníkom Čajkovské bralie.

Web stránka obce/mesta:  
Čajkov

  
Chránené nálezisko vzácneho živočíšstva, kveteny a porastu:
Južne od obce sa vypína kopec Turecko (351 m), ktorého severnú časť tvorí lesostep a južná časť skalnatá step. Toto územie je vyhlásené za chránené nálezisko vzácneho živočíšstva, kveteny a porastu. Kopec Turecko dostal názov od tábora, ktorý tu mali Turci, keď bezvýsledne dobíjali hrad Beckov.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Bohuslavice

  
Chránený prírodný výtvor "Majerova skala":
Na území obce sa nachádza chránený prírodný výtvor "Majerova skala" na ochranu výrazného skalného útvaru s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny.

Web stránka obce/mesta:  
Staré Hory

  
Čierna obora:
Les, ktorý obklopuje zrúcaniny hradu tzv. Čierna obora, je od r. 1966 zverinec, sú tu muflóny, diviaky, čierno-biele daniele a bohaté vtáctvo.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Dub panovníčky hradu Márii Szécsiovej:
Vzácnosťou rezervácie je dub panovníčky hradu Márii Szécsiovej, ktorý je približne 300 rokov starý a sekvoja mamutia (Sequoiadendron gigantenum).

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Dubové, hrabové a bukové lesy:
Vrchovinný chotár, ktorého vzdialenejšiu zalesnenú časť tvoria dubové, hrabové a bukové lesy.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Haluzická prierva:
Tesne pri zrúcaninách kostola sa tiahne asi 1 km dlhá, 200 m široká a 50 m hlboká Haluzická prierva, ktorá vznikla eróziou potoka v málo hlinitých bridliciach a dolomitoch tohoto flyšového pásma Bielych Karpát. Roklina sa neustále rozširuje. V roku 1870 sa cez ňu dalo ľahko prejsť po lávke. Dnes je chráneným krajinným územím.

Web stránka obce/mesta:  
Haluzice

  
Kamenné gule v Megoňkách:
Kamenné gule v Megoňkách - prírodný útvar, ktorý je svetovou raritou. Sú to obrovské gule, ktoré sa vylupujú z okolitého kamenného podložia, majú vajcovitý až dokonalý guľovitý tvar a ich priemer sa pohybuje od 0,3 do 2,6 m.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
Kaštieľ s parkom v kočovciach:
Kočovce ponúkajú návštevníkom návtevu zaujímavého kaštieľa , ktorý v roku 1730 dal v strede obce vybudovať Juraj Príleský. Jeho ďalší majiteľ, botanik Gejza Rakovský barokovú budovu prestaval v romantickom štýle. Je to jednoposchodová trojkrídlová budova, ktorej súčasťou bola aj koniareň, ktorá  dnes poskytuje hipoterapiu pre postihnuté deti a jazdy pre verejnosť. Návštevníkov priťahuje aj tradičná súťaž v parkúrovom skákaní o Považský pohár. Priľahlý park zaujme vzácnymi drevinami, o ktoré sa zaslúžil jeho majiteľ botanik Rakovský.

Web stránka obce/mesta:  
Kočovce

  
Klub slovenských turistov:
Pozoruhodná práca je kynologického klubu a Klubu slovenských turistov. Poľovnícke združenie "DROP" vykonáva práva poľovníctva na 3123 ha a má 53 členov. Na dnešné pomery má dobre zazverený revír. Lovia tu zajace, bažanty, srnky, kačice.

Web stránka obce/mesta:  
Horné Saliby

  
Koháryho dub:
V poraste je turisticky známy strom - dub letný, známy ako Koháryho dub (výška 25m, obvod kmeňa 630 cm, najdlhšia vetva meria 14 m, eliptická koruna má objem 403 m3). Jeho vek sa odhaduje na viac ako 400 rokov.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Kostol sv. Bartolomeja so skupinou chránených líp:
Najstaršou stavebnou pamiatkou je kostol sv. Bartolomeja so skupinou chránených líp, ktorý začali stavať v r. 1734.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
Krajina jaskýň, krasových útvarov...:
Je to krajina jaskýň, krasových útvarov so vzácnou flórou a faunou, stvorená na turistiku. Možnosť kúpania a ubytovania.

Web stránka obce/mesta:  
Gemerská Hôrka

  
Náučný chodník BOKY:
Náučný chodník BOKY vychádza z juhozápadného okraja Hronskej Dúbravy. Na chodníku je 13 zastávok s informačnými panelmi, ktoré upozorňujú na geologické zvláštnosti, faunu a flóru, napr. kamenné moria, vzácnu vencovú kukučku či porast duba cerového (má 220 až 240 rokov) a i.

Web stránka obce/mesta:  
Hronská Dúbrava

  
Parížske močiare:
NPR je unikátne územie chránené od r. 1990. V trstinovom porastie sídli na 180 ha 100 druhov vtáctva, v močiari žije vydra, čík, užovka, karas, šťuka či sumec a iné. Parížske močiare sú predmetom výskumu medzinárodných ornitologických vedeckých spoločností

Web stránka obce/mesta:  
Nová Vieska

  
Platan a máňanská metasekvoja:
Ku kaštieľu patrí rozsiahly chránený prírodný výtvor - park, v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny: platan a máňanská metasekvoja.

Web stránka obce/mesta:  
Maňa

  
Pralesovité útvary - Pohorie Vihorlat:
Pohorie Vihorlat, chránená krajinná oblasť (CHKO), rozloha 4384 ha, ochranné pásmo 25350 ha, sopečný pôvod s najvyšším vrchom Vihorlat 1076 m, turisticky najvyhľadávanejší vrch Sninský kameň 1005 m. Komplex zachovalých východokarpatských bučín v pralesovitých útvaroch, s výskytom vzácnych druhov flóry.

Web stránka obce/mesta:  
Snina

  
Prírodná rezervácia Mačková:
V katastrálnom území obce sa nachádza prírodná rezervácia Mačková o rozlohe 42,23 ha. Je typickou ukážkou bukových a borovicových porastov na vápencovom podloží. Celá lokalita sa vyznačuje bohatým výskytom chránených a vzácnych druhov rastlín.

Web stránka obce/mesta:  
Medzibrod

  
Prírodné výtvory - Čachtický kras s jaskyňami, Čachtická lesostep a Čachtická tiesňava:
V malebnom okolí obce sa nachádzajú vzácne prírodné výtvory - Čachtický kras s jaskyňami, Čachtická lesostep a Čachtická tiesňava.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Prírodný park TANAP:
Vysoké Tatry najmenšie veľhory sveta, unikátom ktorých je prístup človeka vo veľmi krátkom čase z podhoria do vysokohorského prostredia prírodného parku TANAP, s jedinečnou flórou a faunou a iskrivo čistým vzduchom. Mimoriadne prírodné a klimatické podmienky predurčujú toto územie pre klimatickú liečbu, rekreáciu, šport.

Web stránka obce/mesta:  
Vysoké Tatry

  
Rastlinstvo, živočíšstvo, huby:
Rastlinstvo, živočíšstvo, huby a baktérie sú v dôsledku rôznorodých prírodných podmienok veľmi pestré. Rastlinstvo má neobyčajnú druhovú rozmanitosť zastúpením ohrozených a vzácnych druhov (hmyzovník čmeľovitý a včelovitý, vstavač vojenský a iné).

Web stránka obce/mesta:  
Krásna Ves

  
Révayovský park:
Rozsiahly Révayovský park s mnohými vzácnymi drevinami, arboretom a niekoľkými rybníkmi.

Web stránka obce/mesta:  
Turčianska Štiavnička

  
Sokoliarsky dvor "Astur":
V areáli hradu sa nachádza Sokoliarsky dvor "Astur", kde sa počas sezóny prezentujú letové ukážky dravcov. Viac informácií je možné dozvedieť sa na stránke: www.astur.sro.sk

Web stránka obce/mesta:  
neznáma

  
Štátna prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch:
V katastri obce - na rozlohe 13,7 ha sa nachádza štátna prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch. V okolí hradu sa rozprestiera prekrásna prírodná scenéria so vzácnou flórou a faunou. Medzi najznámejších vlastníkov hradu i obce patrila krvilačná čachtická pani Alžbeta Báthoryová, ktorá svojimi povestnými, sadistickými výčinmi smutne preslávila obec Čachtice po celom svete. V snahe uchovať si mladosť a krásu vraždila mladé dievčatá a kúpala sa v ich krvi.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Štyri gaštany jedlé - odhadnutý vek 500 rokov:
Chránená pamiatka - štyri gaštany jedlé - odhadnutý vek 500 rokov.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Mitice

  
Unikátna vrcholová smrečina:
Medzi rarity chránenej oblasti Poľana patrí výskyt takmer všetkých lesných vegetačných stupňov na pomerne malej ploche, čo je spôsobené výškovou členitosťou územia. Od dubín cez zmiešané lesy až po unikátnu vrcholovú smrečinu. Ide o najjužnejší výskyt pôvodných smrečín na andezitovom podklade v Západných Karpatoch.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Zákonom chránený strom, Platan:
Ďalšou pozoruhodnosťou obce je zákonom chránený strom, platan.

Web stránka obce/mesta:  
Jelka

  
Zásoby kvalitného mastenca:
Obec leží na juhovýchode Slovenského rudohoria v doline rieky Slanej. Chotár tvoria fylity, porfyroidy a fylity s kryštalickými vápencami. Pozoruhodnosťou je objavenie veľkého ložiska mastenca európskeho významu v lokalite obce. Zásoby kvalitného mastenca ležia pod hrebeňom Slovenského rudohoria a novovybudovaná baňa na "zelenej lúke" bude prvou v strednej Európe za posledných 25 rokov. Mastenec by sa mal predávať predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy s využitím najmä v papierenskom, chemickom a farmaceutickom priemysle.

Web stránka obce/mesta:  
Gemerská Poloma
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore