Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


Svetov%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BD%2520/%2520eur%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BDpske%2520rarity:
  
200 ročná lipa:
Je 25 m vysoká, obvod kmeňa vo výške 1 m nad zemou je takmer 500 cm a patrí medzi najkrajšie exempláre na Pohroní.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Chránená krajinná oblasť Poľana:
Je súčasťou Slovenského stredohoria a pýši sa mimoriadnym prírodným bohatstvom, vďaka ktorému sa stala chránenou krajinnou oblasťou (rozloha 20079 ha). Ekosystém Poľany s množstvom chránených rastlinných a živočíšnych druhov je zároveň zaradený do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO.

V centrálnej časti Poľany je rozšírená kaldera - Kyslinky - ktorá je výsledkom intenzívnej sopečnej činnosti v minulosti a následnej erózie. Z jej okrajových vrcholových častí odtekajú odstredivo na všetky svetové strany povrchové vody, čo nemá na Slovensku obdobu.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Dub panovníčky hradu Márii Szécsiovej:
Vzácnosťou rezervácie je dub panovníčky hradu Márii Szécsiovej, ktorý je približne 300 rokov starý a sekvoja mamutia (Sequoiadendron gigantenum).

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Gombasecká jaskyňa:
V katastrálnom území obce sa nachádza rekreačná oblasť Gombasek. V tejto časti je svetoznáma Gombasecká kvapľová jaskyňa, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Táto oblasť poskytuje najmä v letnej turistickej sezóne ubytovanie pre turistov v Gombaseckej chatovej osade v drevených chatkách, ako aj v stanovom tábore. Je dobrým východiskovým miestom pre pešiu, a cykloturistiku na Silickú planinu, ktorá je najväčšou náhornou planinou v strednej Európe, a na Plešiveckú planinu.

Web stránka obce/mesta:  
Slavec

  
Herľanský gejzír:
Keďže v roku 1870 minerálne pramene nestačili kryť spotrebu minerálnych vôd, začal sa hĺbiť vrt, ktorého výsledkom bol svetový unikát - Herľanský gejzír.

Kúpeľný ráz obce zanikol po roku 1945, avšak svetová rarita, prírodný studený gejzír (hoci už postupne stratil na svojej sile) už takmer 130 rokov si zachováva jedinečnosť.

Základné údaje o herľanskom gejzíre:
- hĺbka je 404 m,
- pri erupcii dosahuje výšku cca 20 m,
- erupčná činnosť trvá 30 min.,
- interval medzi jednotlivými erupciami je 32 až 36 hod.,
- teplota vystrekovanej vody je 14-18 °C a voda je silne mineralizovaná.
  
Herľanský gejzír bol vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku.

Web stránka obce/mesta:  
Herľany

  
Historická lesná úvraťová železnička:
Historická lesná úvraťová železnička - národná kultúrna pamiatka navrhnutá do kultúrneho zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
Hvezdáreň:
Hvezdáreň, európsky známa pozorovaniami zákrytov hviezd.

Web stránka obce/mesta:  
Rimavská Sobota

  
Keltské pohrebisko z 3.-1. stor. p.n.l.:
Údolie rieky Žitavy lákalo už pravekých ľudí k osídleniu tohoto územia. Dokladom toho sú vykopávky z obdobia neolitu, bronzovej a hallštattskej doby. Keltské pohrebisko z 3.-1. stor. p.n.l. patrí k najväčším náleziskám tohoto druhu v strednej Európe.

Web stránka obce/mesta:  
Maňa

  
Kúpele Piešťany, wellness pobyty:
http://kupele.relaxos.sk/kupele-piestany-a8-51--sk.htm

Web stránka obce/mesta:  
Piešťany

  
Kyjatická kultúra:
Obec Kyjatice ponúka aj európsku raritu - kyjatickú kultúru žiarového pohrebiska z mladšej doby bronzovej z obdobia 11. až 7. storočia pred naším letopočtom.

Web stránka obce/mesta:  
Kyjatice

  
Listina svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO:
Hodnoty sústredené na území mesta a jeho okolí boli 11.decembra 1993 zapísané na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Mariánska púť:
Púť sa koná vždy v prvú júlovú nedeľu pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. K vzácnostiam baziliky na Mariánskej hore patrí milostivá socha Panny Márie ,ktorá v tom čase víta tisíce slovenských i zahraničných pútnikov.


Web stránka obce/mesta:  
Levoča

  
Mestská pamiatková rezervácia Bardejova:
Historické gotické jadro mesta je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco. Tvorí ho niekoľko budov a fortifikačný systém s baštami. Predovšetkým je to goticko-renesančná radnica z r. 1505 – 1509, ktorá bola sídlom mestskej rady, ale i centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. Bazilika minor sv. Egídia vystavaná na starších základoch v 14. storočí. V interiéri kostola sa nachádza jedenásť pôvodných  gotických krídlových oltárov a mnoho ďalších vzácnych historických pamiatok. Fortifikačný  systém Bardejova, ktorá prikázal budovať kráľ Ľudovít I. v roku 1352, je dnes najzachovalejším, ale aj najdokonalejším obranným opevnením na Slovensku. Pozostáva z hradieb a siedmich zachovaných bášt.  

Web stránka obce/mesta:  
Bardejov

  
Muránskehy hrad:
Revúca je východiskovým miestom pre letné a zimné turistické trasy do Stolických vrchov, Revúckej vrchoviny a Národného parku Muránskej planiny. Jeho súčasťou sú zrúcaniny Muránskeho hradu, najvyššie položeného v strednej Európe (935 m n.m.).

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Múzeum vodného mlynárstva:
Múzeum vodného mlynárstva je inštalované v budove plávajúceho Vodného lodného mlyna v blízkosti mesta Kolárova na Žitnom ostrove.

Web stránka obce/mesta:  
Kolárovo

  
Najbohatšie numizmatické nálezisko vranovského regiónu:
Ďalším zaujímavým nálezom, objaveným na školskom dvore v roku 1992, je poklad pozostávajúci z 406 kusov strieborných mincí z prvej polovice 17. storočia. Ak k tomu prirátame 376 mincí nájdených v roku 1962 takisto na tomto školskom dvore, výslednou hodnotou 782 mincí je Sečovská Polianka najbohatším numizmatickým náleziskom vranovského regiónu.

Web stránka obce/mesta:  
Sečovská Polianka

  
Najstaršia mestská pečať s erbom mesta na území bývalého Uhorska:
Najstaršou pamiatkou dokazujúcou priamo existenciu mesta je kruhová vosková pečať z listiny z roku 1275. Táto pečať je najstaršou mestskou pečaťou s erbom mesta na území bývalého Uhorska a zároveň je i najstaršou pečaťou zdobenou archaickými baníckymi nástrojmi na svete.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Najstaršia pečať zdobená archaickými baníckymi nástrojmi na svete:
Banská Štiavnica je starobylé banícke mesto nachádzajúce sa v srdci Štiavnických vrchov. Zakladacia listina mesta sa nezachovala, udelenie mestských práv mestu sa datuje na základe nepriamych skutočností do prvej polovice 13.storočia. Najstaršou pamiatkou dokazujúcou priamo existenciu mesta je kruhová vosková pečať z listiny z roku 1275. Táto pečať je najstaršou mestskou pečaťou s erbom mesta na území bývalého Uhorska a zároveň je i najstaršou pečaťou zdobenou archaickými baníckymi nástrojmi na svete.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Najvačšia vyhasnutá sopka v Európe stratovulkán Poľana:
V srdci Slovenska nad mestom Detva sa týči jedna z najväčších vyhasnutých sopiek v Európe stratovulkán Poľana (1458 m.n.m.) v Chránenej krajinnej oblasťi Poľana.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Obrusy, Čatajské vyšívačky:
V celom svete sú známe čatajské vyšívané blúzky i obrusy, jeden je i na stole sv. Otca Jána Pavla II.
Čatajské vyšívačky sa schádzajú na spoločné vyšívanie každý utorok do kultúrneho domu.

Web stránka obce/mesta:  
Čataj

  
Parížske močiare:
NPR je unikátne územie chránené od r. 1990. V trstinovom porastie sídli na 180 ha 100 druhov vtáctva, v močiari žije vydra, čík, užovka, karas, šťuka či sumec a iné. Parížske močiare sú predmetom výskumu medzinárodných ornitologických vedeckých spoločností

Web stránka obce/mesta:  
Nová Vieska

  
Prvé slobodné kráľovské mesto na území dnešného Slovenska:
Trnava - prvé slobodné kráľovské mesto na území dnešného Slovenska. Privilégiá jej udelil v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Bohatá história mesta zanechala stopy v množstve kultúrno-historických pamiatok, vďaka ktorým patrí Trnava ku klenotom Slovenska.

Web stránka obce/mesta:  
Trnava

  
Ranoempírový evanjelický a.v. kostol:
Ranoempírový evanjelický a.v. kostol z počiatku 19. storočia je oválny s výrazným obvodovým stĺporadím. Je unikátom tohoto druhu v strenej Európe. Základy kostola boli položené v r. 1785, dostavaný bol v r. 1801 zásluhou rodiny Príleských.

Web stránka obce/mesta:  
Zemianske Podhradie

  
Románska rotunda sv. Juraja:
Románska rotunda sv. Juraja je najstaršia zachovaná stavebná pamiatka v Skalici. Pochádza pravdepodobne zo zač. 13. stor., kedy tvorila súčasť hradiska na vyvýšenine severného okraja mesta. V interiéri sa z obdobia gotiky zachovali fragmenty nástenných malieb, ktoré zobrazujú motív z legendy o sv. Jurajovi.
V roku 1970 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je tu umiestnená stála expozícia Záhorského múzea.

Web stránka obce/mesta:  
Skalica

  
Soška tzv. Moravianskej Venuše:
V okolí Piešťan sa praveký človek objavil už v staršej dobe kamennej. Dostatok zveri pri termálnych prameňoch sem prilákal pravekých lovcov. Približne pred 25 000 rokmi, v mladšej dobe kamennej, už môžeme sledovať husté osídlenie. Svedčia o tom nálezy sídlisk a nástrojov s tzv. volútovou a maľovanou keramikou. Z tohto obdobia je i svetoznáma soška tzv. Moravianskej Venuše vyrezaná pravekým človekom z mamutoviny.

Web stránka obce/mesta:  
Piešťany

  
Suburbium - areál židovských stavieb v Bardejove:
Západne od centra sa rozprestiera urbanistický celok vybudovaný v 18. storočí podľa talmudských predpisov. Budove zhromaždenia, rituálnemu kúpeľu, bitúnku, hospodárskej časti dominuje veľká synagóga.
Spolu s historickým jadrom mesta bolo suburbium zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  

Web stránka obce/mesta:  
Bardejov

  
Svetoznáma modranská majolika:
Modranskí hrnčiari boli organizovaní do cechu už v roku 1636. Hrnčiarskymi generáciami vytvorili dnes už svetoznámu modranskú majoliku s osobitým maľovaným dekorom, v roku 1883 založili vlastnú školu.

Web stránka obce/mesta:  
Modra

  
Šikmá veža:
Pozoruhodnou historickou pamiatkou mesta je 38 metrov vysoká šikmá veža, pre ktorú Vrbové dostáva epiteton slovenská Pisa. Bola postavená v rokoch 1832 až 1835. V roku 1930 sa náhle naklonila. Podľa posledných odborných meraní jej odklon činí 99 cm.

Web stránka obce/mesta:  
Vrbové

  
Unikátny nález ľudského jedinca s dieťaťom z obdobia treťohôr (1 milión rokov p.n.l.):
Unikátny nález ľudského jedinca s dieťaťom z obdobia treťohôr (1 milión rokov p.n.l.) v uhoľnom sloji Bane Mier .

Web stránka obce/mesta:  
Nováky

  
Unikátny systém vodných nádrží a jarkov:
Unikátny systém vodných nádrží a jarkov v okolí Banskej Štiavnice na akumulovanie povrchovej vody bol zdrojom energie pre čerpacie stroje, úpravárenské a hutnícke zariadenia. Ťažiari ho budovali od 16.storočia do začiatku 20.storočia. O ich výstavbu sa zaslúžili hlavne Matej Kornel Hell a Samuel Mikovíni. K najvýznamnejším z nich patria: Počúvadlo, Veľka a Malá Richňava, Veľka Vindšachta, Evička, Klinger, Rozgrund, Veľký a Malý Kolpašský, Ottergrund.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Vlkolínec stále živý:
Táto rázovitá obec bola  11.12. 1993 v Kolumbijskej Cartagene zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, čo potvrdzuje jej výnimočnú a univerzálnu hodnotu a potrebu jej ochrany v prospech celého ľudstva.
Nachádza sa tu zrubová dvojpodlažná zvonica (1770), zrubová rumpáľová studňa(1860) a barokovo – klasicistický kostol Navštívenia Panny Márie( 1875) V obci sa nachádza aj Roľnícky dom – muzeálny objekt s expozíciou pôvodného bývania.
Počas celého roka sa vo Vlkolínci uskutočňujú rôzne kultúrne podujatia, z ktorých najväčším je Nedeľa vo Vlkolínci organizovaná vždy prvú augustovú nedeľu.

Web stránka obce/mesta:  
Ružomberok

  
Zásoby kvalitného mastenca:
Obec leží na juhovýchode Slovenského rudohoria v doline rieky Slanej. Chotár tvoria fylity, porfyroidy a fylity s kryštalickými vápencami. Pozoruhodnosťou je objavenie veľkého ložiska mastenca európskeho významu v lokalite obce. Zásoby kvalitného mastenca ležia pod hrebeňom Slovenského rudohoria a novovybudovaná baňa na "zelenej lúke" bude prvou v strednej Európe za posledných 25 rokov. Mastenec by sa mal predávať predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy s využitím najmä v papierenskom, chemickom a farmaceutickom priemysle.

Web stránka obce/mesta:  
Gemerská Poloma
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore