Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


%C4%BDudovo%20umeleck%C3%A1%20v%C3%BDroba:
  
Košikárstvo, tkáčstvo, drevorezbárstvo, maľovanie, ručné práce:
V obci sa zachovali remeslá: košikárstvo, tkáčstvo, drevorezbárstvo, maľovanie, ručné práce a pod..

Web stránka obce/mesta:  
Krpeľany

  
Ľudová keramikárka Zuzana Pinčeková:
Pôsobí tu ľudová keramikárka Zuzana Pinčeková.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Ľudová výroba:
V obci ďalej pôsobia ľudoví výrobcovia na výrobu a predaj úžitkovej i darčekovej keramiky a tiež výroba črpákov ako aj iných predmetov z dreva. Zachováva sa aj ručné tkanie handrových pokrovcov, tkanie plátna, ale aj činovate.

Web stránka obce/mesta:  
Strelníky

  
Ľudová výroba:
V 18.-19.storočí sa živili aj výrobou dreveného riadu, domácimi remeslami a pálením vápna. Začiatkom 20.storočia časť obyvateľom chodila na sezónne práce a zaoberali sa chovom dobytka a ovocinárstvom. V tej dobe bolo Španie Pole známym strediskom voštinárstva, lisovania včelieho vosku v zábojoch a jeho predaja, domácky vyrábali vretená a brdá, ktoré podomovým spôsobom odpredávali aj v iných oblastiach.

Web stránka obce/mesta:  
Španie Pole

  
Ľudové remeslá - kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo a rezbárstvo:
V obci sa prevádzajú a uchovávajú viaceré ľudové remeslá: kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo a rezbárstvo s možnosťou nákupu alebo zhotovenia vlastného produktu.

Web stránka obce/mesta:  
Turčianska Štiavnička

  
Ľudový kroj:
Typickým pre obec Príbelce je ľudový kroj, ktorý je zachytený na fotografiách.

Web stránka obce/mesta:  
Príbelce

  
Obrusy, Čatajské vyšívačky:
V celom svete sú známe čatajské vyšívané blúzky i obrusy, jeden je i na stole sv. Otca Jána Pavla II.
Čatajské vyšívačky sa schádzajú na spoločné vyšívanie každý utorok do kultúrneho domu.

Web stránka obce/mesta:  
Čataj

  
Ovocinárska škôlka:
Veľkostatkár Ján Škublic založil vo Veselom veľkú ovocinársku škôlku, čo prispelo k rozmachu ovocinárstva nielen vo Veselom, ale aj na celom Považí.

Web stránka obce/mesta:  
Veselé

  
Plenér Majstra Pavla:
Plenér Majstra Pavla – V rámci augustového podujatia reprezentujú mladý maliari, rezbári a fotografi zo Slovenska i zahraničia svoju šikovnosť a umelecké nadanie. Vernisáž a výstava prác dvojtýždňového umeleckého snaženia , v ktorej prevláda tematika Levoče, je sprístupnená v átriu Divadla..

Web stránka obce/mesta:  
Levoča

  
Prekrásny ženský kroj:
Veľmi typický a bohatý na pestrofarebnú i veľmi zložitú i striebornú výšivku je v tomto regióne ojedinelý a prekrásny ženský kroj, ktorý možno vidieť zatiaľ po predchádzajúcom ohlásení, neskôr v pripravovanej čatajskej izbe. Je to mimoriadne zaujímavá a neobyčajne výrazná atrakcia, ktorá nemá obdoby široko ďaleko. Používa ho pri svojich vystúpeniach aj miestny folklórny súbor.

Web stránka obce/mesta:  
Čataj

  
Rezbári a košíkári:
Ľudovou tvorbou sa zaoberajú aj rezbári a košíkari.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Ručne kované brány:
Okrem tejto zaujímavosti sa v obci napriek modernizácii bývania dochovali súvislé celky pôvodného historického urbanizmu typickej hontianskej stavebnej architektúry - vyrezávané drevené štíty striech, ornamentálne plastiky na kamenných stĺpoch brán, kamenných šambránach okien a kamenných náhrobníkoch, ako aj ručne kované brány, či kovové ornamentami ozdobené obločnice.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Ručne tkané koberce:
Ručne tkané koberce, v nárečí nazývané "pokrovce", ešte donedávna vyrábali v niekoľkých domácnostiach.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Starohorské čipky:
Obec je známa výrobou starohorských čipiek, ktoré domoví obchodníci-čipkári predávali po celom Rakúsko-Uhorsku a ich výroba v obci pretrváva a rozvíja sa aj v súčasnosti.

Web stránka obce/mesta:  
Staré Hory

  
Talianska úžitková keramika:
V obci má sídlo aj keramika JMF Company, ktorá sa zaoberá výrobou talianskej úžitkovej keramiky. Kontakt: Zajíček Jozef č.t. 02/6495581.

Web stránka obce/mesta:  
Dubová

  
Tradičné remeslo výšiviek:
V obci sa zachovali tradičné názvy ulíc a z tradičných remesiel výšivka.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
Výroba syrov:
V obci je rozšírený chov oviec, s čím sa spája nielen výroba syrov, ale aj tkanie gúb z ovčej vlny, ale aj zo zahraničia.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Výšivkárstvo, rezbárstvo, košikárstvo:
Remeslá v našej obci: výšivkárstvo, rezbárstvo, košikárstvo.
Hudobné telesá v obci - ľudová hudba.
K dispozícii je aj ľudový kroj ženský, mužský (nový aj starodávny).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Výšivky a ľudové umenie:
Polomka je preslávená typickým, originálnym a neopakovateľným ľudovým odevom, ktorý môžete vidieť bežne na ulici, alebo slávnostný v kostole. Vyznačuje sa typickou bohatou výšivkou, na ručne tkanom ľanovom platne, v ktorej sa odzrkadľuje majstrovské umenie polomských žien, ktoré ešte aj dnes šijú a vyšívajú kroje pre budúce generácie. Polomský kroj, ako jeden z mála na Horehroní, odolal vplyvu modernej doby a všetky etnografické prvky kroja sa zachovali v pôvodnej podobe. Pýchou polomského kroja je bohato, plnou ručnou výšivkou zdobená pokrývka hlavy- kapka. Čo robí Polomku Polomkou? - výšivka, súčasť kroja z ručne tkaného plátna, črpák, polomskú keramiku, ručne tkané domáce koberce - to sú veci, ktoré si môžete od nás odniesť.

Web stránka obce/mesta:  
Polomka
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore