Slovensky

English
Logo

Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra

   

Členovia:
Obec Belá-Dulice, PD Mošovce
Obec Blatnica, PD Žabokreky
Obec Folkušová
Obec Daňová, TJ Družstevník Belá-Dulice
Obec Mošovce, Urbárske spoločenstvo Žabokreky
Obec Necpaly
Obec Turčianske Jaseno
Obec Žabokreky


Podnikateľské subjekty:
AMEDOS HQ, s.r.o. Žabokreky
ATC Pod Záhorím Blatnica
DOMOVINA MartinGADER, s.r.o. Blatnica
Ulbricht Rudolf Jasenská dolina
JARABINA, s.r.o. Belá-Dulice
JASED, s.r.o. Belá-Dulice
REKREA, s.r.o. Jasenská dolina
VIA MAGNA, s.r.o. Mošovce
HAGACENTRUM, Mgr. Pulcová, Sebeslavce
SHR Vladimír Chromčík, Žabokreky
REBACH, s.r.o. Martin
Milan Berko, Lipovec
CK WALDTOUR, p. Hegerová, MartinHistória a súčasnosť:

Združenie vzniklo v roku 1993 z iniciatívy turčianskych obcí, poľnohospodárskych podnikov a podnikateľov pôsobiacich v podhorí turčianskej strany Veľkej Fatry.
V roku 1999 došlo k transformácií združenia na občianske združenie a po období, kedy členovia sa "učili" spolupracovať a spoločne propagovali ako mikroregión ponukou rôznych turistických možností a služieb pre návštevníkov, nastalo obdobie spoločnej aktívnej práce na tvorbe projektov, ktoré budú po ich úspešnej realizácii viesť k rozvoju cestovného ruchu a s tým spojeným nárastom pracovných a podnikateľských príležitostí.

Ciele:
riešenie spoločných problémov v oblasti turizmu, agroturistiky, rozvoja vidieka, obnovy dediny, ochrany životného prostredia, propagácie regiónu a rozvoja infraštruktúry.

Sídlo združenia:
Informačné centrum JASED
038 11 Belá-Dulice 385
Tel./fax: 043-4297717
e-mail: jased@enelux.sk
- informácie o členoch , turistike, ubytovaní , službách