Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.02.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Háj

Skutočná poloha obce Háj
 Zvýraznená atrakcia:   Kultúrna pamiatka rímskokatolícky kostol sv. Kozmu a Damiána
   
Obec Háj leží 2 km od Turčianskych Teplíc. Osídlená bola už v dobe bronzovej i halštatskej, o čom svedčia archeologické vykopávky na Tlstej hore. I počas stáročí rímskej doby býval tento priestor osídlený. Veľkomoravské obdobie dokladá nález veľkého počtu kniežacích mohýl z 9. stor. V polovici 13. stor. je po prvýkrát listinne doložená stará osada Háj. O niekoľko desaťročí už patrila Petrovi Hájskemu, čo nasvedčuje tomu, že tu bývalo výlučne slovenské obyvateľstvo. Počas stáročí sa však majitelia menili.
Obyvatelia obce, najskôr zemianskej a neskôr poddanskej, sa vždy zaoberali poľnohospodárstvom. V 19. storočí pribudlo povozníctvo, tesárstvo, pálievalo sa vápno a drevené uhlie. Ešte na začiatku 20. stor. sa v obci pestoval ľan a konope, lisoval sa z nich olej, spriadalo a tkalo konopné a ľanové plátno, z ktorého ženy šili odevy.
Návštevník obce si iste povšimne pamätníky minulosti. Stavbou z polovice 18. stor., prestavanou v 20. stor. je rímskokatolícka fara so zachovanými barokovými klenbami. Pôvodne gotický rímskokatolícky kostol sv. Kozmu a Damiána z pol. 15. stor. niekoľkokrát prestavali. Do trojloďového kostola sa vchádza cez dva bohato zdobené gotické portály. V kostole sú pôvodné gotické železné okutia, barokový hlavný oltár z konca 17. stor., kazateľnica zo začiatku 18. storočia a gotická kamenná krstiteľnica z 15. stor.
Kostol evanjelického augsburského vyznania postavili v prvej štvrtine 19. stor. v barokovo-klasicistickom štýle slohu tolerančných chrámov. Oba kostoly sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok SR.
Obec si pripomína niekoľko významných kňazov, spisovateľov, pedagógov, väčšinou národných buditeľov, ktorí sa v Háji narodili, alebo tam pôsobili. Patria k nim Tobiáš Masník, Juraj Grossmann, Juraj Babka, ktorý bol členom senátu Národného zhromaždenia, Gustáv Dérer či hurbanista – revolucionár z r. 1848 Karol Holuby, ktorý po potlačení povstania bol odsúdený na trest smrti.
Nie každá slovenská obec sa môže pochváliť mimoriadnou kultúrnou udalosťou, ako bolo založenie latinskej školy v 17. stor.
Dnes do Hája prichádzajú návštevníci hlavne pre jeho krásne prírodné prostredie a vynikajúcu polohu. Len 2 km je do Turčianskych Teplíc s termálnymi kúpaliskami, na lyžovačku do Medvedej doliny 2,5 km, do jedných z najkrajších slovenských dolín – Gaderskej a Blatnickej iba po 9 km, za turistikou do Veľkej a Malej Fatry. Za históriou a kultúrou možno zájsť do Mošovic (8 km), kde je Kaštieľ Révajovcov, Múzeum mošovských remeselníkov, Múzeum Jána Kollára, alebo do Blatnice na hrad Blatnica či do kaštieľa a múzea.

       
Email adresa obce:
obecnyurad01@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore