www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel - Vtáctvo Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english

Stránky vtáctvo Slovenska do dne±ného doa 14.06.2024, 07:06 nav±¶ívilo:
214011 žudí.

? ? pridaj nový článok ? ?

 
Významné vtáčie územie - č. 7 - Niva Dunaja
 
 

  Rozloha: 22 040 ha

Nadmorská výška: 107-134 m n.m.

Charakteristika: 150 km dlhé a do 4 km široké alúvium Dunaja. Hlavnými biotopmi sú početné mŕtve ramená a ostrovčeky, pobrežná vegetácia, trstinové porasty a lužný les zväčša tvorený topoľom, jaseňom, vŕbou a brestom.

Využitie: vodohospodárstvo, lesníctvo, turistika, vodná doprava.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáčích druhov lužného lesa a iných poriečnych biotopov (bučiačik obyčajný, chavkoš nočný, bocian čierny, chochlačka bielooká, včelár obyčajný, haja tmavá, orliak morský, šabliarka modronohá, rybárik obyčajný, brehuľa riečna, svrčiak riečny), a tiež ako ťahová zastávka vyše 20 000 ks vodného vtáctva (potápka malá, kormorán veľký, beluša veľká, hus siatinná, hus divá, kačica divá, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, hlaholka obyčajná, potápač veľký, orliak morský).

Negatívne faktory: výstavba vodného diela Gabčíkovo, kanálov a hrádzí, ťažba dreva a intenzívny manažment, poľovanie na vtáctvo, vyrušovanie vtáctva športovými rybármi, turistami, lesníkmi a poľovníkmi, vysušovanie územia, ťažba štrkopieskov, zavážanie mokradí stavebným odpadom, rozširovanie sídiel a budovanie lesných ciest.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov, ovplyvňovanie vodohospodárskych a lesníckych aktivít. CHKO a Ramsarská lokalita Dunajské luhy.

Obrázok: šabliarka modronohá
Zdroj: Internet
 
 
«    späť ...
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS  ,     (3805)
 
Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk