www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel - Vtáctvo Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english

Stránky vtáctvo Slovenska do dne±ného doa 26.05.2024, 10:05 nav±¶ívilo:
213799 žudí.

? ? pridaj nový článok ? ?

 
TEST pre p..Martina Badidova-
 
 

  Úvodná informácia : Upravena a testovana
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Martina  Brinzíková Badidová     (62)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 32 - Streda nad Bodrogom
 
 

  Rozloha: 2 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3385)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 28 - Vihorlatské vrchy
 
 

  Rozloha: 74 630 ha Nadmorská výška: 190-1 076 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3674)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 27 - Bukovské vrchy
 
 

  Rozloha: 40 100 ha Nadmorská výška: 235-1 208 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3919)
 

 
Tieňový zoznam k vládnemu návrhu Chr. vtáčích území
 
 

  Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS)publikovala tieňový zoznam k vládnemu návrhu Chránených vtáčích území (CHVÚ) pod názvom Významné vtáčie územia na Slovensku. Územia významné z pohľadu Európskej únie.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3675)
 

 
Mláďa sovy na zemi nie je opustené
 
 

  Ľudia každý rok zbytočne odoberú z prírody desiatky mláďat sov, o ktoré sa potom nedokážu postarať. Mladé sovy často uhynú, skončia v ZOO alebo sú naďalej nelegálne držané v zajatí.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3854)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 26 - Slanské vrchy
 
 

  Rozloha: 70 500 ha Nadmorská výška: 250-1 092 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (4011)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 25 - Slovenský Kras
 
 

  Rozloha: 50 230 ha Nadmorská výška: 178-947 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3678)
 

 
Vykrádači hniezd opäť na scéne...
 
 

  Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody od začiatku tohto roku realizuje rozsiahly projekt „Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát“ podporený Európskou úniou z programu LIFE-Nature. V rámci aktivít projektu je monitorovaná celá populácia, ktorú na Slovensku tvorí spolu len 33 - 38 hniezdnych párov. „Začiatkom marca tohto roku v sme v rámci monitorovacích aktivít zaznamenali asi 30 km od Bratislavy nový pár orlov kráľovských. Keď sme koncom mája z veľkej diaľky prezerali hniezdo silným ďalekohľadom na našu veľkú radosť sme na ňom spozorovali 2 mláďatká. Ťažko vyjadriť naše sklamanie, keď sme o dva týždne neskôr prišli okrúžkovať mláďatá a hniezdo sme našli prázdne, len matka orlica bezradne poletovala po okolí“, povedal Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Ochrana dravcov na Slovensku       (6293)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 24 - Volovské vrchy
 
 

  Rozloha: 140 000 ha Nadmorská výška: 280-1 322 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3587)
 

 
Na Oravu prileteli hýle karmínové až z Ázie
 
 

  V týždni od 17.-23. mája 2004 pozorovali členovia Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) hýľa karmínového, ktorý k nám prilieta ako posledný sťahovavý vtáčí druh. Tento spevavec, je zaujímavý tým, že k nám prilieta z východu, nie z juhu ako väčšina sťahovavých vtákov. Zimuje totiž v južnej Ázii, v oblasti od Indie a Pakistanu po východnú Čínu.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (15119)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 23 - Levočské Vrchy
 
 

  Rozloha: 71 400 ha Nadmorská výška: 460-1 289 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3594)
 

 
EÚ podporuje ochranu orlov na Slovensku
 
 

  Projekt Ochrany dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia - RPS) „Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát“, je jedným z 3 slovenských projektov, ktoré ako prvé získali finančnú podporu programu Európskej komisie LIFE-Nature. Cieľom projektu s celoslovenskou pôsobnosťou je zabezpečiť dlhodobú ochranu a tým umožniť prežitie jedného z globálne ohrozených druhov – orla kráľovského. Orol kráľovský je neodmysliteľnou súčasťou slovenskej prírody. Patrí medzi vrcholových predátorov s dôležitým významom v našich karpatských ekosystémoch a je nenahraditeľným prvkom poľnohospodárskej krajiny. Tento pôvodne stepný druh bol hlavne v západnej časti svojho areálu zatlačený ako hniezdič do lesov, ale v posledných 15 rokoch sa vďaka manažmentu ochrany znovu vracia do otvorenej poľnohospodársky využívanej krajiny.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Ochrana dravcov na Slovensku       (3540)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 22 - Spišská Magura
 
 

  Rozloha: 39 860 ha Nadmorská výška: 539-1 259 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor:   SOVS     (3686)
 

 
IKAR a SOVS predstavia novú knihu Vtáky Európy
 
 

  03/26/2004 - Bratislava
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Martin  Sárossy     (4753)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 21 - Muránska planina
 
 

  Rozhloha: 8 820 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (4363)
 

 
Významné vtáčie územia - č.20 - Niva Ipľa
 
 

  Rozloha: 7 715 ha Nadmorská výška: 124-196 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3529)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 19 - Lešť
 
 

  Rozloha: 5 200 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (4518)
 

 
Nášľapové železá odsekli myšiakovi lesnému nohu!
 
 

  01/15/2004 - Nitra
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Marek  Brindzík     (4104)
 

 
Dramatický úbytok vtákov hrozí aj Slovensku
 
 

  01/19/2004 - Berlin BirdLife International varuje: hrozí dramatický úbytok vtákov poľnohospodárskej krajiny v nových členských krajinách Európskej únie.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Tatiana  Šutiaková     (5964)
 

 
Na Slovensku bol objavený nový vtáčí druh
 
 

  V roku 2003 zaznamenali ornitológovia na Slovensku nový vtáčí druh. Jeho vedecký názov je Acrocephalus dumetorum, slovenský ekvivalent je trsteniarik krovinný. Týmto objavom sa počet vtáčích druhov, ktoré žijú na našom území rozrástol na 343. Oficiálne bol tento objav prezentovaný 20.11.2003 na seminári v Slovenskom národnom múzeu o 11:15 hod. Trsteniarik krovinný je nenápadný drobný spevavec olivovohnedej farby. Obýva krovinné zárasty pozdĺž riek a veľkých jazier ďaleko na severovýchode. Najbližšie hniezdiace populácie sa vyskytujú v Škandinávii a Pobaltí. Jeho výskyt na našom území môže predznamenávať šírenie druhu na juhozápad. U našich juhozápadných susedov, v Maďarsku, Rakúsku a Česku však trsteniarik krovinný ešte nebol zaznamenaný.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Martin  Sárossy     (3596)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 18 - Poľana
 
 

  Rozloha: 28 930 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3166)
 

 
Významné vtáčie územia - č.17 - Nízke Tatry
 
 

  Rozloha: 183 000 ha Nadmorská výška: 360-2 043 m n. m.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3670)
 

 
Významné vtáčie územia - č.16 - Tatry
 
 

  Rozloha: 98 420 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (4091)
 

 
Významné vtáčie územia - č.15 - Chočské Vrchy
 
 

  Rozloha: 25 818 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3884)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 14 - Veľká Fatra
 
 

  Rozloha: 60 610 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (4980)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 13 - Malá Fatra
 
 

  Rozloha: 70 500 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (4335)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 12 - Oravská kotlina
 
 

  Rozloha: 16 745 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (4896)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 11 - Riečnica
 
 

  Rozloha: 4 320 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (8739)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 10 - Burda
 
 

  Rozloha: 2 700 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3949)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 9 - Parížske močiare
 
 

  Rozloha: 184 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3519)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 8 - Jurský Chlm
 
 

  Rozloha: 53 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (5599)
 

 
Významné vtáčie územie - č. 7 - Niva Dunaja
 
 

  Rozloha: 22 040 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3800)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 6 - Tribeč
 
 

  Rozloha: 27 590 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3460)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 5 - Považský Inovec
 
 

  Rozloha: 47 210 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3341)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 4 - Sĺňava
 
 

  Rozloha: 690 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (6661)
 

 
Jedinečné pozorovania vtákov na Slovensku
 
 

  Spolu 31 krajín sa zapojilo do realizácie aktivít počas Európskych dní vtáctva. Tie sa pravidelne konajú pod názvom „Birdwatch“ od roku 1993. Tohto roku sa ich zúčastnilo 33 000 ľudí, ktorí pozorovali približne 380 000 vtákov.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Darina  Saxunová     (10244)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 3 - Sysľovské polia
 
 

  Rozloha: 3 860 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (3785)
 

 
Významné vtáčie územia - č. 2 - Malé Karpaty
 
 

  Rozloha: 76 600 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: kolektív  SOVS     (4286)
 

 
Smrť chránených bocianov na elektrickom vedení
 
 

  Územie Slovenska leží na významnej ťahovej ceste vtáctva. Pri jesennom ťahu do južnej Afriky prelietajú našou krajinou aj stovky bocianov z území severnejšie od nás, predovšetkým z Poľska, Nemecka a Škandinávie. U nás sa nakrátko zastavia kvôli odpočinku a doplneniu energie zberom potravy na poliach.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Pavol  Kaňuch     (3661)
 

 
Významné vtáčie územia - č.1- Niva Moravy
 
 

  Rozloha: 18 935 ha
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS       (6737)
 

 
Školenia príslušníkov polície o tzv. vtáčej kriminalite boli úspešne ukončené
 
 

  Začiatkom septembra 2002 sa skončila séria školení pre príslušníkov Policajného zboru SR o vtáčej kriminalite. Celkovo bolo vyškolených 338 príslušníkov Policajného zboru z každého okresu Slovenska.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Marek  Brinzík     (3092)
 

 
Významné vtáčie územia na Slovensku
 
 

  Čo je významné vtáčie územie?
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: kolektív  SOVS     (4016)
 

 
Dravce a sovy sú stále prenasledovanou skupinou vtákov!
 
 

  Vzduchovou zbraňou zastrelil 38 ročný V. K., občan Sobraniec, dva jedince chráneného živočícha, konkrétne sovy, myšiarky ušatej (Asio otus). Podľa informácií kpt. Ing. Mária Kerna, pracovníka Ministerstva vnútra, páchateľa tohto prípadu tzv. vtáčej kriminality zistil policajný orgán Obvodného oddelenia PZ Sobrance. K incidentu došlo dňa 2. 7. 2002 v dopoludňajších hodinách priamo vo dvore páchateľa.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Marek  Brinzík     (6092)
 

 
V Mongolsku sa rozmáha pašovanie sokolov a pomáha pri tom vláda!
 
 

  Mongolská vláda plánuje, s využitím mandátu od CITES, chytať sokoly počas ich hniezdnej sezóny! Medzinárodný obchod so vzácnymi a ohrozenými druhmi dravých vtákov, z ktorého bolo niekoľko prípadov odhalených aj na Slovensku, kvitne najmä v menej rozvinutých krajinách s nedokonalou legislatívou a korupciou vo vládnych kruhoch. Svedčia o tom informácie, ktoré svojim partnerským organizáciám v BirdLife International pokytli členovia Mongolskej ornitologickej spoločnosti.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Pavol  Kaňuch     (3184)
 

 
Neznámy páchateľ spôsobil škodu na vodnom vtáctve takmer za 5 miliónov korún
 
 

  Škodu za viac ako 4,8 milióna korún spôsobil zatiaľ neznámy páchateľ na Dubnickom štrkovisku, známom ako rybársky revír Dubnička tým, že zničil hniezdnu kolóniu chráneného druhu vtáka rybára riečneho a niekoľkých ďalších druhov vodných vtákov. Privolaná výjazdová skupina polície obhliadla miesto činu a vykonala fotodokumentáciu zničených hniezd. Pritom vypočula osobu ktorá sa v tom čase pohybovala v hniezdnej kolónii.
...... viac
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Rastislav  Rybanič     (3387)
 

Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk