www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel - Vtáctvo Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english

Stránky vtáctvo Slovenska do dne±ného doa 14.06.2024, 07:06 nav±¶ívilo:
214025 žudí.

? ? pridaj nový článok ? ?

 
Významné vtáčie územia - č. 10 - Burda
 
 

  Rozloha: 2 700 ha

Nadmorská výška: 103-395 m n. m.

Charakteristika: Kopcovité územie s výskytom suchomilnej vegetácie a živočíšstva. Lesy sú tvorené prevažne dubom, okraje územia tvoria kroviny, ľudské sídla a orná pôda. Z juhu tvorí hranicu územia skalná stena nad riekou Dunaj.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, turistika, výskum a ochrana prírody.

Vtáctvo: územie je významným hniezdiskom niektorých dravcov a iných vtáčích druhov obývajúcich kroviny a suché biotopy (orol kráľovský, lelek obyčajný, včelárik zlatý, krutohlav obyčajný, strnádka cia).

Negatívne faktory: ťažba dreva a intenzívny lesný manažment, vyrušovanie vtáctva turistami, zoológmi a poľovníkmi, vykrádanie hniezd dravcov a pytliactvo.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov.


Obrázok: Lelek lesný
Zdroj: www.ukbap.org.uk
 
 
«    späť ...
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS  ,     (3953)
 
Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk