www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel - Vtáctvo Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english

Stránky vtáctvo Slovenska do dne±ného doa 14.06.2024, 06:06 nav±¶ívilo:
214007 žudí.

? ? pridaj nový článok ? ?

 
Významné vtáčie územia - č.16 - Tatry
 
 

  Rozloha: 98 420 ha

Nadmorská výška: 677-2654 m n. m.

Charakteristika: rozsiahly horský celok. Najvyššie polohy sú tvorené skalnými útvarmi (štíty, hrebene, sedlá, kotly), podhorskú vegetáciu predstavuje najmä kosodrevina, lesy obsahujú smrek, vo východnej časti územia tiež brezu, jedľu a javor. Na úpätiach pohoria sa nachádzajú lúky, orná pôda, ľudské sídla a rekreačné strediská.

Využitie: turistika a rekreácia, ochrana prírody, lesníctvo, poľovníctvo, poľnohospodárstvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva horských lesov a lúk (bocian čierny, včelár obyčajný, orol krikľavý, orol skalný, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, výr skalný, ďubník trojprstý, vrchárka vrchovská, žltochvost hôrny, drozd kolohrivý, sýkorka chochlatá, murárik červenokrídly, strakoš veľký, stehlík čížavý).

Negatívne faktory: výstavba rekreačných zariadení a lyžiarskych centier, ťažba dreva a intenzívna lesnícka činnosť, vyrušovanie vtáctva turistami, vykrádanie hniezd dravcov, nezákonné poľovanie, znečistenie ovzdušia olovom a intenzifikácia poľnohospodárstva.

Ochrana: ochrana hniezd dravcov, usmerňovanie rekreačných a lesníckych aktivít. TANAP.

Obrázok: Stehlík čížavý
Zdroj:www.geocities.com/ivn_vogels_niet_vechtstreek/Sijs_Carduelis-spinus.html
 
 
«    späť ...
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS  ,     (4096)
 
Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk