www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel - Vtáctvo Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english

Stránky vtáctvo Slovenska do dne±ného doa 14.06.2024, 07:06 nav±¶ívilo:
214017 žudí.

? ? pridaj nový článok ? ?

 
Významné vtáčie územia - č. 18 - Poľana
 
 

  Rozloha: 28 930 ha

Nadmorská výška: 385-1 458 m n. m.

Charakteristika: stredne veľké až kopcovité územie, pokryté prevažne lesmi tvorenými jedľou, smrekom a bukom. Lesy sa striedajú s početnými lúkami a skalnatými časťami, na úpätiach a v okolitej kotline sa nachádzajú tradične obhospodarované lúky, pastviny a staré sady.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, zber sena a pasenie oviec.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov a otvorenej obrábanej krajiny (bocian čierny, včelár obyčajný, orol krikľavý, chrapkáč poľný, rybárik obyčajný, ďubník trojprstý, žlna sivá, žltochvost hôrny, drozd kolohrivý, penica jarabá, muchárik bielokrký, strakoš kolesár, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: ťažba dreva a intenzívna lesnícka činnosť, úbytok tradičného manažmentu lúk, intenzívne pasenie dobytka a oviec, poľovanie na vtáctvo.

Ochrana: ovplyvňovanie poľnohospodárskej a lesníckej činnosti. CHKO BR Poľana.

Obr.: Žltochvost lesný
Zdroj:www.birdguides.com/html/vidlib/species/phoenicurus_phoenicurus.htm

 
 
«    späť ...
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS  ,     (3169)
 
Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk