www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel - Vtáctvo Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english





Stránky vtáctvo Slovenska do dne±ného doa 14.06.2024, 08:06 nav±¶ívilo:
214040 žudí.

? ? pridaj nový článok ? ?

 
Významné vtáčie územia - č.20 - Niva Ipľa
 
 

  Rozloha: 7 715 ha
Nadmorská výška: 124-196 m n. m.

Charakteristika: 70 km dlhé a d 3 km široké alúvium rieky Ipeľ umiestnené v plochej krajine. Brehy a meandre sú porastené pobrežnou a plávajúcou vodnou vegetáciou, okolité územie tvoria rozsiahle vlhké lúky, orná pôda, lokálne pieskové duny a rozptýlené ľudské sídla.

Využitie: pestovanie plodín, chov dobytka, poľovníctvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva poriečnych biotopov a vlhkých lúk (bučiačik obyčajný, bocian biely, chrapkáč poľný, chriašť malý, rybárik obyčajný, včelárik zlatý, krutihlav obyčajný, brehuľa riečna, svrčiak riečny, svrčiak slávikovitý, strakoš kolesár, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: intenzifikácia poľnohospodárstva, vyrušovanie vtáctva rybármi a fotografmi, vysušovanie územia, zavážanie mokradí.

Ochrana: Ramsarská lokalita Poiplie.

Obrázok: bučiačik obyčajný
Zdroj:
www.differentphotos.com/I_minutus1.htm
 
 
«    späť ...
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: SOVS  ,     (3532)
 
Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk