www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel - Vtáctvo Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english

Stránky vtáctvo Slovenska do dne±ného doa 14.06.2024, 07:06 nav±¶ívilo:
214029 žudí.

? ? pridaj nový článok ? ?

 
Dravce a sovy sú stále prenasledovanou skupinou vtákov!
 
 

  Vzduchovou zbraňou zastrelil 38 ročný V. K., občan Sobraniec, dva jedince chráneného živočícha, konkrétne sovy, myšiarky ušatej (Asio otus).
Podľa informácií kpt. Ing. Mária Kerna, pracovníka Ministerstva vnútra, páchateľa tohto prípadu tzv. vtáčej kriminality zistil policajný orgán Obvodného oddelenia PZ Sobrance. K incidentu došlo dňa 2. 7. 2002 v dopoludňajších hodinách priamo vo dvore páchateľa.
Spoločenská hodnota jedinca myšiarky ušatej je 10 000, - Sk.

Páchateľ svojím konaním naplnil skutkovú podstatu priestupku podľa príslušných zákonov a prípad bol z Okresného úradu vyšetrovania PZ Michalovce odovzdaný na Okresný úrad Sobrance, odbor životného prostredia. Páchateľovi hrozí finančná sankcia do výšky 20 000,- Sk.

Myšiarka ušatá je druh sovy, ktorý sa pomerne často vyskytuje v blízkosti ľudských obydlí a to nielen na vidieku, ale i priamo v mestách. Kritickým obdobím je niekoľkotýždňový úsek, kedy sa mláďatá tohto druhu ozývajú v nočných hodinách ostrým piskľavým hlasom. V tomto roku sme zaznamenali viacero prípadov, kedy tento druh sovy občanom prekážal natoľko, že sa pokúšali o jeho likvidáciu, v tých „lepších“ prípadoch požiadali o vyriešenie prípadu orgány ochrany prírody alebo mimovládne organizácie.

Prenasledovanie operencov so „zahnutými zobákmi“ a „ostrými pazúrmi“ má na Slovensku dlhú tradíciu. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku zbiera v spolupráci so Skupinou pre výskum a ochranu dravcov a sov, ako i s ďalšími organizáciami informácie o takýchto prípadoch od odbornej i širokej verejnosti.

Ako povedal Marek Brinzík zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku „Evidujeme desiatky prípadov, ktorých obeťami sú dravce a sovy a hlásenia stále pribúdajú. Myšiak lesný (Buteo buteo) priviazaný za nohy a rozstrieľaný brokovými zbraňami, sokol myšiar (Falco tinnunculus) umierajúci v sklápacej pasci tzv. „železách“, sediace samice (viacerých druhov) s mláďatami zastrelené priamo na hniezdach, to sú len niektoré z mnohých prípadov, o ktorých vieme. Ťažko sa však niekedy dozvieme skutočný počet obetí ľudskej nevedomosti a nenávisti“.

Nevraživosť voči dravým vtákom pramení často iba z nepochopenia ich významu v našich ekosystémoch. Protiprávne a bezcitné správanie niektorých ľudí, ktorí rozhodujú o živote dravých vtákov je však neraz úplne nepochopiteľné.

Podľa platných právnych predpisov v súčasnosti nemožno usmrcovať žiadneho dravca ani sovu a veľmi prísne je postihované aj nelegálne obchodovanie so živými jedincami, ich vývinovými štádiami (vajcia), ako i s dermoplastickými preparátmi.


Doplnkové informácie:

Vtáčia kriminalita označuje všetky ľudské činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a ich obeťami sú vtáky (najmä nelegálny odstrel a odchyt vtákov, trávenie vtákov, vykrádanie a ničenie hniezd, nezákonné chovy a obchodovanie s vtákmi, taktiež preparovanie vtáctva a zber vajec v rozpore s príslušnými zákonmi.

Spoločenská ujma bola určená na základe Vyhlášky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.

§ 45 zákona č. 372/1990 Z. z s poukazom na § 26 ods. 1 (§ 66/3,4) zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Štátne organizácie a orgány štátnej správy s ktorými spolupracujeme na problematike vtáčej kriminality:
Štátna ochrana prírody SR
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR


Obrázok: myšiarka ušatá
Zdroj: Photo Copyright © Don Roberson, http://www.owlpages.com/species/asio/otus/longeared1.html


 
 
«    späť ...
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Marek  Brinzík,     (6097)
 
Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk