Test
22.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


Hrady a zámky, kaštiele:
  
Barokovo-klasicistický kaštieľ z 18. storočia:
Medzi kultúrne pamiatky patria kaštieľ; barokovo-klasicistický z 18. storočia, ktorý bol postavený na starom základe.

Web stránka obce/mesta:  
Gemer

  
Barokový kaštieľ:
Neskoro barokový kaštieľ z roku 1760, v ktorom je umiestnená Záhorská galéria.

Web stránka obce/mesta:  
Senica

  
Barokový zámok:
Zámek - barokní zámek postavený na přelomu 17. a 18. století pravděpodobně majitelem panství Vilémem Sedlickým z Choltic. K zámku přiléhala tzv. Anglická zahrada

Web stránka obce/mesta:  
Liptál

  
Benediktínsky kláštor a kostol:
Kláštor na nevysokom skalnom ostrohu sa natrvalo vpísal do obrazu obce i širšieho krajinného rámca tzv. Slovenskej brány. Jeho stavebnou dominantnou je veľkolepý gotický chrám obklopený budovami nesúcimi výrazné znaky fortifikačného staviteľstva. Stavebná genéza celého kláštorného komplexu má viacero etáp.

Chrámový organ z roku 1714 patrí k najvzácnejším na Slovensku.
Architektonický výraz objektu je v súčasnosti poznamenaný rekonštrukciou a metódami pamiatkovej obnovy konca 19. storočia, predovšetkým jeho gotizujúcimi úpravami. Krušný osud pamiatky postupne premodelovával celok rôznych umeleckých kvalít. Medzi nimi vyniká predovšetkým ušľachtilá architektúra kláštorného chrámu.

Dnes je kostol a kláštor druhá najvýznamnejšia gotická stavba na Slovensku, právom nazývaná PERLA POHRONIA.

Web stránka obce/mesta:  
Hronský Beňadik

  
Čachtický hrad:
V Čachticiach sa snúbi dávnoveká história smutne preslávená zločinmi majiteľky Čachtického hradu - Alžbety Báthoryovej. Po krvilačných výčinoch Báthoryčky zostali už len ruiny jej panstva, historická fara s pamätnou tabuľou, kde sa stretnutie konalo, nám stále pripomínajú udalosť, tak významnú pre celý Slovenský národ. Teda FARA a HRAD, to sú dva symboly slovenskej histórie, ktorý každý zvláštnym spôsobom vyjadrujú kus minulosti.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Draškovičovský kaštieľ:
Neďaleko kostola stojí Draškovičovský kaštieľ z roku 1668, v ktorom je inštalovaná muzeálna expozícia dejín hradu a obce.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Drevozemný jelšavský hrad:
Vznik osady súvisí s výstavbou drevozemného jelšavského hradu v polovici 12. storočia. Po vpáde Tatárov vydal uhorský kráľ Belo IV. v roku 1243 bulu, ktorá je prvou písomnou správou o Jelšave časť Muránskej doliny a celé štítnické panstvo.

Web stránka obce/mesta:  
Jelšava

  
Fiľakovský hrad:
Fiľakovský hrad sa vypína na skalnej vyvýšenine v strede mesta a tvorí jeho dominantu. Pozostáva z troch častí: z horného, stredného a dolného hradu.
V roku 1554 hrad dobyli Turci a takmer 40 rokov bol sídlom fiľakovského sandžaku, pod správu ktorého patrila väčšina južného Slovenska. Turci vo Fiľakove opevnili múry mesta, vybudovali turecké kúpele, kvetinové a ovocné záhrady, obchody, remeselnícke dielne, zdokonalili hradný vodovod, studňu a cisternu.
V 17. storočí sa Fiľakovský hrad stal sídlom komitátov Novohrad, Hont, Heveš a Pešť. V roku 1682 posádka hradu bránila Fiľakovo pred tureckou armádou. Zradou veliteľa hradnej stráže sa hrad opäť dostal do rúk Turkov, ktorí ho potom vyhodili do povetria. Vypálené mesto sa opäť postupne osídľovalo, ale hrad zostal v ruinách.

Web stránka obce/mesta:  
Fiľakovo

  
Goticko-renesančný kaštieľ (vodný hrad):
Najstaršou stavbou - pamiatkou z minulých čias je goticko-renesančný kaštieľ (vodný hrad) z roku 1576. Bol opevnený, čo súviselo z tureckým nebezpečenstvom. Opevnenie tvorila vodná priekopa, obranný múr a 4 veže. Vchádzalo sa doň cez padací most. Údajne, za rákoczyovského povstania boli tu razené mince. V kaštieli žil otec Juliany Korponayovej-Géczyovej (Levočská biela pani) Zsigmond Géczy, čo opisuje vo svojom románe Mór JÓKAI.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Grassalkowichov palác:
Grassalkovichov palác - v 18. storočí bol vlastníkom Ivanského panstva Anton I. Grassalkovich, veľmož Chorvát, ktorý si tu postavil kaštieľ a neskôr aj rímsko-katolícky kostol. Do kaštieľa prichádzal v 19. storočí Ľudovít Štúr vyjednávať o veciach Slovákov s jeho novým majiteľom, Michalom Obrenovičom, neskorším Srbským kráľom. Po ňom dedila jeho vdova Júlia Huňadyová, a tak sa panstvo stalo majetkom tejto maďarskej grófskej rodiny. V roku 1942 získala kúpou, výmenou celý majetok spoločnosť Ježišova, ktorej sa po roku 1989 v rámci zákona vrátil.

Web stránka obce/mesta:  
Ivanka pri Dunaji

  
Honosný kaštieľ:
V ďalšom období sa obec spája s významným rodom Esterházyovcov. Gróf Jozef Esterházy tu v rokoch 1714 - 1722 dal postaviť honosný kaštieľ. Monumentálna architektúra bola ovplyvnená viedenským barokom. Autorom projektu bol pravdepodobne Ján Bernard Fischer z Erlachu, neskôr v prvej polovici 18. storočia boli vykonané menšie úpravy architektom J.Fellnerom. Svojim riešením patril medzi najskvostnejšie barokové kaštiele u nás. V okolí kaštieľa sa rozprestieral park v štýle francúzskych parkov. V zámockom parku bola vybudovaná i baroková kaplnka Svätej Anny ( 1724 ). Zaujímavosťou bol i mariánsky stĺp od Ľ.Godeho.
Majitelia kaštieľa boli veľmi významným rodom. Svedčí o tom i rok 1766 , kedy bol hosťom Esterházyovcov celý kráľovský dvor.

Web stránka obce/mesta:  
Bernolákovo

  
Hrad Červený kameň:
Múzeum sídliace na hrade Červený Kameň je prístupné od obce Častá, ktorá leží na trase Bratislava – Modra – Smolenice. Pôvodný hrad bol postupne prebudovaný na reprezentačné šľachtické sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérov.

V priestoroch hradu je možné navštíviť:
Stála expozícia historického nábytku, bytových doplnkov a zbraní, hradná obrazáreň, hradné pivnice.

Web stránka obce/mesta:  
Červený Kameň

  
Hrad Jasenov:
Hrad Jasenov sa nachádza na vysokom kopci východne od obce. Hrad sa po Bačkovskej bitke roku 1317 dostal do rúk zemepánom talianskeho pôvodu, humenským Drugethovcom, ktorí hrad vlastnili až do roku 1644. Vtedy ho Juraj Rákoczi obsadil a zbúral.

Roku 1328 sa hrad spomína pod názvom castrum Jezenew. Z tohoto stredovekého, v 1. tretine 15.storočia zosilneného hradu sa zachoval dnešný horný hrad, pôdorysom prispôsobený konfigurácii terénu, s vežou a palácom.
Pôvodne stredoveké predhradie bolo v 2. pol. 16.storočia zastavané novým silným vonkajším opevnením hradu s delovými baštami a systémom obranných chodieb. Delové bašty sú situované na západnej a juhozápadnej strane. Pri vstupnej bráne 1. nádvoria je ďalšia okrúhla delová bašta. Zachovali sa zvyšky múrov, klenieb, otvorov a kamenné ostenie renesančnej vstupnej brány.

Hrad zanikol pri obliehaní v roku 1644. Koncom 19. až začiatkom 20. storočia bol konzervovaný.

Web stránka obce/mesta:  
Jasenov

  
Hrad Krásna Hôrka:
Medzi najznámejšie pamätihodnosti obce patrí hrad Krásna Hôrka pochádzajúci z 13. st. , ktorý bol obývaný do konca 18. st.. Pôvodnými vlastníkmi hradu boli Bebekovci a Máriássyovci, v roku 1578 ho získali Andrássyovci, ktorí ho neskôr prebudovali na reprezentačné šľachtické sídlo. V roku 1817 stavba vyhorela.
V rokoch 1903-1905 hrad dal Dionýz Andrássy zreštaurovať a založil si tu rodinné múzeum, ktoré bolo v roku 1910 sprístupnené verejnosti. Objekt bol v posledných desaťročiach zreštaurovaný, je národnou kultúrnou pamiatkou a je v ňom expozícia feudálneho bývania a historických zbraní.

Web stránka obce/mesta:  
Krásnohorské Podhradie

  
Hrad Krásna Hôrka:
Obec patrila hradnému panstvu na Krásnej Hôrke. V rokoch 1290-1352 vlastníkom Krásnej Hôrky bol Batyza z rodu Mariassyovcov a po ňom najbohatší rod vtedajších čias rod Bebekovcov. Valasi - obyvatelia obce boli od začiatku privilegovaným obyvateľstvom na hradnom panstve. Ich práva a povinnosti sa uplatňovali a dodržiavali "podľa starých zvykov", ktoré panstvo rešpektovalo. Okrem pasenia oviec mali vojenskú povinnosť, ktorú vykonávali v rámci panstva. Neplatili dane do hradnej pokladnice. Odvádzali len poplatky svojmu vojvodcovi valachov, ktorého si volilo celé spoločenstvo valachov v rámci panstva. Tento vykonával aj funkciu sprostredkovateľa medzi nimi a hradom.

Web stránka obce/mesta:  
Pača

  
Hrad Krásna Hôrka:
kultúrno-historických pamiatok je najznámejší hrad Krásna Hôrka s mauzóleom Andrássyovcov, ako aj národno-historická pamiatka, kaštieľ v Betliari.

Web stránka obce/mesta:  
Tornaľa

  
Hrad Ľubovňa:
Osudy mesta najviac ovplyvnilo na prelome 13. a 14. storočia postavenie hradu Ľubovňa. Ako jedno kráľovských sídiel uhorských a poľských panovníkov zohralo rozhodujúcu úlohu v dejinách celého Spiša. Hrad počas takmer štyroch storočí bol dôležitým administratívnym centrom 16 zálohovaných spišských miest a dedín, bol miestom úkrytu pre poľské korunovačné klenoty, ale tiež aj miestom pre nedobrovoľný pobyt dobrodruha Mórica Beňovského.

Web stránka obce/mesta:  
Stará Ľubovňa

  
Hrad Ľupča:
Dominantou obce je starobylý hrad z 13. stor., ktorý je sprístupnený návštevníkom.

Web stránka obce/mesta:  
Slovenská Ľupča

  
Kaštieľ:
Nad obcou na dominujúcom kopci sa vypína kaštieľ, ktorý v 2. pol. 16.stor. dali postaviť Beniczkovci. Je to dvojposchodová, bloková, renesančná stavba so štyrmi kruhovými nárožnými baštami s arkádovou loggiou, datovanou do r. 1667.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Mičiná

  
Kaštieľ:
Vybudovaný bol v 40. rokoch 18. storočia v barokovom slohu grófom Alexandrom Károlyim. V roku 1866 ho dal gróf Alojz Károlyi prestavať. Návrh spracoval staviteľ Mikuláš Ybl v klasicistickom slohu.

Web stránka obce/mesta:  
Palárikovo

  
Kaštieľ:
Kaštieľ - časť obce: Rožňové Mitice - strategická poloha bývalej stredovekej križovatky dvoch ciest - spojnice Považia a Ponitria. Dobudovávanie do 15. storočia. Potrebná oprava. Vlastník - obec.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Mitice

  
Kaštieľ s parkom:
Medzi dominanty Drietomy patrí kaštieľ s parkom. Jeho posledným majiteľom bol Friedrich Stritzel.

Web stránka obce/mesta:  
Drietoma

  
Kaštieľ v Trebišove:
Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1786.

Web stránka obce/mesta:  
Trebišov

  
Kaštieľ z 18. storočia:
Medzi kultúrne pamiatky patrí kaštieľ postavený v 18. storočí.

Web stránka obce/mesta:  
Kamenica nad Cirochou

  
Klasicistická budova hotela Koruna a klasicistický kaštieľ:
K výrazným architektonickým pamiatkam patrí aj klasicistická budova hotela Koruna a klasicistický kaštieľ z roku 1800, dnes sídlo obecného úradu.

Web stránka obce/mesta:  
Muráň

  
Klasicisticko-renesančný kaštieľ:
Medzi najnavštevovanejšie objekty patrí v Topoľčiankach klasicisticko-renesančný kaštieľ, ktorý bol v r. 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Kaštieľ sa nachádza v parku, ktorý svojim dendrologickým, krajinským a architektonickým významom patrí k najhodnotnejším na Slovensku.

Web stránka obce/mesta:  
Topoľčianky

  
Kúria Ordódyovcov-tzv. kaštieľ:
Obci dominuje evanjelický kostol a.v., ďalej bývalá kúria Ordódyovcov-tzv. kaštieľ, ktorý tri desaťročia patril ZDŠ v obci. V súčasnosti túto budovu pre svoje potreby využíva PD Plavé Vozokany, v jej podzemí sa nachádza vínna pivnica.

Web stránka obce/mesta:  
Plavé Vozokany

  
Ľudové domy a kaštieľ:
V obci sa nachádza  viacero kultúrnych pamiatok ako sú ľudové domy a kaštieľ.

Web stránka obce/mesta:  
Príbelce

  
Muránskehy hrad:
Revúca je východiskovým miestom pre letné a zimné turistické trasy do Stolických vrchov, Revúckej vrchoviny a Národného parku Muránskej planiny. Jeho súčasťou sú zrúcaniny Muránskeho hradu, najvyššie položeného v strednej Európe (935 m n.m.).

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Muránsky hrad:
Obec Muráň vznikla v roku 1321 pri majeri pod Muránskym hradom. Hrad sa spomína už v roku 1271 a rozprestiera sa pri vápencovom brale vrchu Cigánka, ktoré dominuje celému kraju. Hrad mal bohatú a dramatickú históriu a od roku 1702 chátra.
Dnes ostalo po ňom už len rumovisko 360 m dlhé a 96 m široké. Muráň bol súčasťou bohatej a vyspelej železiarskej oblasti Muránskeho panstva, ktorému patrili nielen desiatky obcí na Gemeri, ale aj Horehroní a Spiši.

Web stránka obce/mesta:  
Muráň

  
Neskorobarokový kaštieľ:
Kaštieľ neskorobarokový (1768), klasicky upravený (1826).

Web stránka obce/mesta:  
Gemerská Ves

  
Nitriansky hrad:
Pochádza z čias Veľkomoravskej ríše (9.storočie). V 11. storočí bol župným hradom a od 12. storočia aj biskupským sídlom. R. 1432 ho obsadili husiti, v 17. storočí Turci. V Nitre vybudovali prvý kresťanský chrám na Slovensku (833).

Web stránka obce/mesta:  
Nitra

  
Nový zámok:
Je to názov mohutnej strážnej a signalizačnej veže umiestnenej západne nad mestským osídlením, ktorá bola postavená v rokoch 1564-1571 v renesančnom štýle. Veža bola súčasťou fortifikačného systému mesta v časoch tureckých nájazdov. Po pominutí tureckého nebezpečenstva slúžila aj ako sklad čierneho prachu pre banskú činnosť a protipožiarna pozorovateľňa. V súčasnosti je v objekte expozícia Slovenského banského múzea o protitureckom boji na Slovensku. Z okolia objektu sú nádherné výhľady na mesto a blízke okolie Banskej Štiavnice.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Oravský hrad:
Oravský hrad vzdialený 10 km od Dolného Kubína.

Web stránka obce/mesta:  
Dolný Kubín

  
Pálffyovský kaštieľ:
Pálffyovský kaštieľ (r.1963).

Web stránka obce/mesta:  
Stupava

  
Podzámok pod zrúcaninou hradu Branč:
Turisticky najatraktívnejšou časťou obce je Podzámok, ktorý leží priamo pod zrúcaninou hradu Branč, kde smeruje celoročne mnoho návštevníkov z celého Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska. Zrúcanina hradu Branč leží na rovnomernom kopci Myjavskej pahorkatiny. Na hrade sa uskutočňujú každoročne pripomienkové slávnosti evanjelické, ďalej historicko-športové a kultúrne podujatia, pikniky pre deti a pod.

Web stránka obce/mesta:  
Podbranč

  
Pohanský hrad:
V katastri obce sa nachádza ŠPR Pohanský hrad. Zaberá okraj čadičového lávového prúdu, ktorý je ukončený až 30 m vysokými bralami s nepravými jaskynnými priestormi a kamennými morami.

Web stránka obce/mesta:  
Stará Bašta

  
Poľovnícky kaštieľ:
V r. 1888 vybudovalo panstvo Červeného kameňa - gróf Ján Palffy, veľký milovník prírody a poľovačiek v polesí Lindava bezprostredne pri obci v pseudogotickom slohu poľovnícky kaštieľ, ktorý viackrát rekonštruovaný a renovovaný slúži dodnes.

Web stránka obce/mesta:  
Budmerice

  
Poľovnícky kaštieľ:
V r. 1888 vybudovalo panstvo Červeného kameňa - gróf Ján Palffy, veľký milovník prírody a poľovačiek v polesí Lindava bezprostredne pri obci v pseudogotickom slohu poľovnícky kaštieľ, ktorý viackrát rekonštruovaný a renovovaný slúži dodnes.

Web stránka obce/mesta:  
Budmerice

  
Pôvodne barokový kaštieľ (prvá pol. 18. stor.):
Pôvodne barokový kaštieľ (prvá pol. 18. stor.), na konci storočia klasicisticky upravený a v r. 1953 adaptovaný, je rozsiahla stavba v tvare U. Dnes je v ňom umiestnený detský domov. Zámok nie je prístupný verejnosti.

Web stránka obce/mesta:  
Tomášov

  
Renesančno-barokový kaštieľ:
Uprostred dediny je veľký renesančno-barokový kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom podľa projektu arch. H.Nebbiena. Kaštieľ bol postavený Františkom Kohárym v roku 1720. Od roku 1959 tu sídli Domov sociálnych služieb pre dospelých.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Renesančnobarokový kaštieľ:
Andrássyovci si ešte na začiatku 18. storočia vybudovali renesančnobarokový kaštieľ na mieste bývalého bebekovského hrádku, ktorý bol obývaný do roku 1945 ako poľovnícky kaštieľ.
V rokoch 1792 - 1795 ho dali prestavať do klasicistickej podoby a obklopili ho anglickým parkom.

Web stránka obce/mesta:  
Betliar

  
Renesančný kaštieľ:
Areál zámku tvoria štyri budovy - renesančný kaštieľ so štvorcovým pôdorysom a arkádovým nádvorím; sobášny palác, ktorý dal postaviť Juraj Thurzo pre svadobné hostiny svojich siedmych dcér; pôvodne staršia budova prestavaná v klasicistickom štýle a vstupná budova z konca 19. storočia. V zámku sa nekonali len honosné svadby, ale súdili tu pomocníkov krvavej čachtickej panej Alžbety Báthoryovej.

Web stránka obce/mesta:  
Bytča

  
Renesančný kaštieľ:
Renesančný kaštieľ bol postavený okolo roku 1600 Františkom Esterházym. Súčasnú podobu získal po celkovej rekonštrukcii, ktorá bola dokončená v roku 1992. Kaštieľ je vo vlastníctve mesta a nachádza sa v ňom obradná miestnosť a mestská galéria.

Web stránka obce/mesta:  
Galanta

  
Renesančný kaštieľ:
Renesančný kaštieľ je najstaršou pamiatkou v obci zo 17. storočia, neskoršie prestavaný v klasicizme s rozsiahlym parkom. Bol v majetku zemianskych rodín Príleských, neskôr Ostrolúckych. Dnes je v ňom umiestnený Dom sociálnych služieb.

Web stránka obce/mesta:  
Zemianske Podhradie

  
Renesančný kaštieľ:
Najvýznamnejšou pamiatkou na území mesta je renesančný kaštieľ, pôvodne vodný hrad. V súčasnosti je sídlom štátneho okresného archívu.

Web stránka obce/mesta:  
Šaľa

  
Rokokovo klasicistický kaštieľ:
Zo stavebných pamiatok si zaslúži pozornosť najmä rokokovo klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. storočia s rozsiahlym anglickým parkom.

Web stránka obce/mesta:  
Mošovce

  
Rokokovo-klasicistický kaštieľ z 18. stor.:
Dominantou je rokokovo-klasicistický kaštieľ z 18. stor., v ktorom sa nachádza expozícia veľkého slovenského básnika Imre Madácha. Pri kaštieli sa nachádza hrobka I.Madácha so sochou Adama - hlavnej postavy z Tragédie človeka.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Strehová

  
Ruiny stredovekého hradu:
Nad obcou sú ruiny stredovekého hradu, ku ktorému sa viažu mená rodu Baloghovcov, Szécsiovcov, Wesselényiho, pozdejšie rodiny Koháryovcov a bulharského princa Coburga.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Smolenický zámok:
Smolenický zámok.

Web stránka obce/mesta:  
Smolenice

  
Sokoliarsky dvor "Astur":
V areáli hradu sa nachádza Sokoliarsky dvor "Astur", kde sa počas sezóny prezentujú letové ukážky dravcov. Viac informácií je možné dozvedieť sa na stránke: www.astur.sro.sk

Web stránka obce/mesta:  
neznáma

  
Soosovsko-Géczyovský kaštieľ:
Z roku 1775 pochádza druhý Soosovsko-Géczyovský kaštieľ. Je postavený v barokovom slohu s nárožnými baštami. Zaujímavá je fasáda s rokokovými detailami. V interiéri sú zaujímavé pruské a zrkadlové klenby. Kaštieľ je umiestnený v záhrade, kde sa nachádza vzácna, vyše 200 ročná lipa. Je 25 m vysoká, obvod kmeňa vo výške 1 m nad zemou je takmer 500 cm a patrí medzi najkrajšie exempláre na Pohroní.

Web stránka obce/mesta:  
Hrochoť

  
Spišská Kapitula:
Spišská Kapitula (493 m n.m.) je architektonický komplex obohnaný hradbami a malými baštami postavený ako sídlo cirkevnej správy (prepošstva a od roku 1776 spišského biskupstva) a cirkevných škôl. Dominantou je katedrála sv. Martina s pristavanou kaplnkou Zápoľských. V katedrále sa nachádza veľké množstvo umeleckých diel - oltáre, plastiky, fresky, pamätníky veľmožov, atď. Biskupská rezidencia a sídla kanonikov tvoria ulicu na východnej strane komplexu.

Web stránka obce/mesta:  
Spišské Podhradie

  
Spišský hrad:
Spišský hrad (634 m n.m.), ktorého vznik sa dáva na prelom 12. a 13. storočia patril rozlohou k najväčším stredoeurópskym hradom. V súčasnosti jeho konzervované ruiny sú kulisami vystúpení skupín historického šermu, sokoliarov, divadelníkov a iných kultúrnych vystúpení. Nádherná je vyhliadka zo sprístupnenej hlavnej veže hradu (donjonu).

Web stránka obce/mesta:  
Spišské Podhradie

  
Starý zámok:
Starý zámok je pôvodne románsky kostol postavený na začiatku 13. storočia, ktorý bol v polovici 16. storočia začlenený do fortifikačného systému mesta Banská Štiavnica a prestavaný na protitureckú pevnosť v štýle renesancie. Posledným významným stavebným zásahom bola prestavba hradnej veže v barokovom duchu. V priestoroch zámku je v súčasnosti umiestnená expozícia Slovenského banského múzea.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Strážny hrádok:
Na vŕšku Hrádok v obci sú zviditeľnené základy bývalého strážneho hrádku s nádherným výhľadom na Strečniansku úžinu.

Web stránka obce/mesta:  
Podhradie Konské

  
Strečniansky hrad:
Obec Strečno je známa vďaka rovnomennému hradu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1316, no hrad už existoval už od 13. storočia. Prvými majiteľmi boli Belešovci, neskôr Matúš Čák Trenčiansky, Deršfyovci, Pongrácovci, Vešeleniovci a Esterházyovci a ďalšie šľachtické rody a panovníci.
Najstaršiu časť hradu tvorí štvorposchodová hranolová veža, ku ktorej v 14. - 15. storočí pristavili gotický palác s kaplnkou. V 16. storočí tu vzniklo renesančné predhradie. V 17. storočí začal objekt pustnúť, posledné rekonštrukčné práce sa uskutočnili v rokoch 1655-1657. Hrad ako majetok Františka Vešeleniho, vodcu protihabsburského sprisahania, bol cisárskym vojskom zbúraný v roku 1674. Hradu patril mlyn na Váhu pod hradom a ďalší pri majeri.
Pod hradom bolo i prístavisko pre plte, budova na výrobu pušného prachu a mýtnica, ktoré pozostatky sa zachovali po súčasnosť.
Na hrade žila od roku 1630 Žofia Bošniaková (1609-1644), manželka Františka Vešeleniho. Pre svoje dobré povahové vlastnosti, pomoc chudobným a trpiacim a lásku k bližným bola veľmi obľúbená a povesť o nej žije medzi občanmi dodnes. Po smrti 28.IV. 1644 bola pochovaná v krypte pod hradnou kaplnkou. Pri prehliadke zrúcanín hradu v roku 1689 objavili rakvu, v ktorej bol jej telo v takmer neporušenom stave. V roku 1698 bola prenesená do Tepličky, kde v r.k. kostole je umiestnená i dodnes.

Web stránka obce/mesta:  
Strečno

  
Šarišský hrad:
S viac ako 4000 obyvateľmi patrí medzi najmladšie mestá na Slovensku (1.1.1989). Rozprestiera sa pod Šarišským hradom (570 m n.m.) na hlavnom obchodnom ťahu Košice - Prešov - Stará Ľubovňa - Poľsko.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Šariš

  
Štátna prírodná rezervácia Súľovské skaly, okolie Hričovského hradu a hlbocký vodopád:
Okolie Bytče je ako stvorené pre turistické vychádzky. Najkrajšia a najviac navštevovaná je Štátna prírodná rezervácia Súľovské skaly. Vápencové a zlepencové skalné útvary, ruiny Súľovského hradu. Vzácne živočíchy a rastliny priťahujú mnohých návštevníkov.

Turisticky atraktívne je aj okolie Hričovského hradu a hlbocký vodopád. Všetky prírodné lokality v Strážovských vrchoch sú spojené značkovanými turistickými chodníkmi.

Web stránka obce/mesta:  
Bytča

  
Trenčiansky hrad:
K najväčším a najvýznamnejším hradným komplexom na Slovensku patrí Trenčiansky hrad. Areál hradu je národnou kultúrnou pamiatkou. Väčšina pamiatok mesta sa nachádza na malebnom Mierovom námestí pod hradom.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčín

  
Vyvýšené opevnené hradisko:
V dobe bronzovej tu stálo vyvýšené opevnené hradisko.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Zámok s krásnou historickou sálou:
Svedkami bohatej histórie mesta je viacero zachovalých stavebných pamiatok: predovšetkým zámok s krásnou historickou sálou, veľkými pivnicami so vzácnou sudovinou a 5 hektárovým parkom.

Web stránka obce/mesta:  
Pezinok

  
Zámok Topoľčianky:
Na mieste terajšieho zámku bol pôvodne postavený kamenný dom, ktorý bol prestavovaný a dostavovaný podľa ľubovôle jednotlivých majiteľov, až získal dnešnú podobu. Posledným majiteľom kaštieľa veľkostatku bola rodina Habsburgových.

Web stránka obce/mesta:  
Topoľčianky

  
Zámok z roku 1612:
Dominantou obce je zámok z roku 1612 na osamelom zalesnenom kopci. Pohľad na zámok je ako vystrihnutý z rozprávky a výhľad z okien zámku je veľkolepý možno vidieť 15 okolitých dedín a pri dobrej viditeľnosti i niektoré končiare Vysokých Tatier. Zámocký lesopark má rozlohu 13 ha aj s umelým jazerom.

Web stránka obce/mesta:  
Halič

  
Zaujímavé turistické strediská v okolí mesta:
Medzi ďalšie  najznámejšie turistické strediská patrí Smrekovica, Donovaly. Pre turistov  je zaujímavé aj  okolie Likavského hradu, vrch Havránok, na ktorom sa nachádza neskoré keltské osídlenie, a nedá sa nespomenúť  neďaleká vodná nádrž  Liptovská Mara, ktorá len zvyšuje atraktívnosť okolia.  Nielen v meste,  ale aj v blízkom okolí sa nachádza veľa rekreačných a kúpeľných stredísk. Medzi najznámejšie patrí termálne kúpalisko Bešeňová s celoročnou prevádzkou, ďalej sú to kúpele Lúčky na liečenie ženských chorôb a kúpele Ľubochňa so svojim liečebným endokrinologickým ústavom, aj keď má skôr charakter medicínsky ako kúpeľný.


Web stránka obce/mesta:  
Ružomberok

  
Zrúcaniny hradu z 2. pol. 13. storočia:
Zrúcaniny hradu z 2. pol. 13. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Rákoš

  
Zrúcaniny levického hradu:
História mesta je spojená s históriou hradu. V druhej polovici 13. stor. bolo na poslednom výbežku Štiavnického pohoria, zvanom Kalvária vybudované kamenné hradné opevnenie na ochranu dôležitých ciest ku stredoslovenským banským mestám. Prvá písomná zmienka o hrade sa zachovala z roku 1318. Počas Rákocziho povstania r. 1709 bol hrad poškodený a tak stratil význam vojenskej pevnosti. Medzi najvýznamnejších majiteľov hradu patrili: Matúš Čák, rodina Lévai, Dobó, Kolonich, Csáky, rodina Eszterházy. Historickou dominantou mesta sú dnes konzervované zrúcaniny levického hradu.

Web stránka obce/mesta:  
Levice

  
Zvolenský zámok (národná kultúrna pamiatka):
Najvýznamnejšou a najzaujímavejšou dominantou mesta a širokého okolia je Pustý hrad. Ide o stredoveký hrad s rozlohou 7,6 ha, jeden z najrozľahlejších hradov v Európe. Od roku 1992 na Pustom hrade prebieha systematický archeologický prieskum pod vedením PhDr. Václava Hanuliaka. Návštevníci si môžu pozrieť prezentáciu odkrytej architektúry.Zvolenský zámok (národná kultúrna pamiatka) je vrcholným dielom gotického staviteľstva, ktoré dal postaviť v druhej polovici 14. storočia uhorský kráľ Ľudovít Veľký z Anjou ako gotické lovecké sídlo. Na prelome 15. a 16. storočia bol objekt obnovovaný neskorším majiteľom, uhorským šľachticom Jánom Thurzom. Pod vplyvom tureckých nájazdov bol opäť v 16. storočí renesančne prestavaný.

Web stránka obce/mesta:  
Zvolen

  
Žltý kaštieľ:
Jednou z najstarších a najzaujímavejších budov mesta je v barokovom štýle postavený Žltý kaštieľ, ktorý sa nachádza na Muzejnej ulici. Kaštieľ dal postaviť Pápež Miklóš Kondé v 18. storočí (stavebné práce sa skončili v roku 1770). Od rokov 1970-72 poskytujú priestory kaštieľa domov pre Žitnoostrovné múzeum.

Web stránka obce/mesta:  
Dunajská Streda
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore