Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


Prírodné krásy a chránené oblasti:
  
100 rokov stará lipa:
Dominantou obce je aj viac ako 100 rokov stará lipa.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
200 ročná lipa:
Je 25 m vysoká, obvod kmeňa vo výške 1 m nad zemou je takmer 500 cm a patrí medzi najkrajšie exempláre na Pohroní.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
400 ročný buk:
Poniže obce, pri prameni obecného vodovodu rastie košatý 20 m vysoký buk s obvodom kmeňa 600 cm. Jeho vek sa odhaduje na 400 rokov.

Web stránka obce/mesta:  
Počúvadlo

  
Aluvínium Blhu:
Chotár obce zaberá 1583 ha v nadmorskej výške 246 m. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline Blhu. Chotár po oboch stranách Blhu rázu vrchoviny, na severovýchode terasovej plošiny, tvoria prevažne vápence. Okolie obce je odlesnené, v juhovýchodnej a západnej časti má dubový les.

Web stránka obce/mesta:  
Hrušovo

  
Anglický park:
Nedeliteľnou súčasťou intravilánu obce sú veľké plochy uličnej a parkovej zelene. K pozoruhodnostiam patrí 52 ha historický anglický park s priľahlou svetoznámou bažantnicou, založenou v roku 1752, ktorá bola v roku 1976 vyhlásená za chránenú prírodnú pamiatku.

Web stránka obce/mesta:  
Palárikovo

  
Arboretum v Révayovskom parku:
Rozsiahly Révayovský park s mnohými vzácnymi drevinami, arboretom a niekoľkými rybníkmi.

Web stránka obce/mesta:  
Turčianska Štiavnička

  
Bohatá fauna s výskytom medveďov, vlkov, rysov a ďalšej zveriny:
V okolí Revúcej je bohatá fauna s výskytom medveďov, vlkov, rysov a ďalšej zveriny.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Bralný masív Radzim:
Leží pod bralným masívom Radzim a patrí do oblasti Slovenského rudohoria.

Web stránka obce/mesta:  
Vyšná Slaná

  
Celoročná turistika:
Obec je známa svojim krásnym okolím a vďaka svojej polohe dáva príležitosť na celoročnú turistiku.

Web stránka obce/mesta:  
Janova Lehota

  
CHKO Biele Karpaty:
Horopisne patrí celý chotár do pásma Bielych Karpát a jeho veľká časť patrí do CHKO Biele Karpaty.

Web stránka obce/mesta:  
Drietoma

  
CHKO Biele Karpaty:
V obci Nová Bošáca v rámci CHKO Biele Karpaty sa nachádzajú prírodné pamiatky:
MOČARINY - je cenným refúgiom fauny, najmä mäkkýšov. Z cicavcov stojí za pozornosť výskyt dulovnice väčšej i menšej a hraboša podzemného.
GRÚŇ - jednokosné lúky s veľkým množstvom vstavačov, na ktoré sú bohaté aj prírodné pamiatky LOPENÍČEK a BLAŽEJOVÁ.
BESCINNÉ - oblasť s výskytom kosatca trávolistého. Kataster obce je bohatý na zmiešané lesy, v ktorých je bohatý výskyt jedlých húb.
Veľký Lopeník (912 m) - veľký výskyt snežienky jarnej.
V katastrálnom území obce je veľký výskyt minerálnych prameňov (kysielok): Španie, U Ochodnických, Predpoloma, Šance.

Web stránka obce/mesta:  
Nová Bošáca

  
CHKO Slovenský kras:
Obec leží v ochrannom pásme CHKO Slovenský kras, s možnosťou pešej turistiky ako aj cykloturistiky. Obec vďaka svojej polohe a historickým pamiatkam je po celý rok vyhľadávaným miestom domácich, ale aj zahraničných turistov.

Web stránka obce/mesta:  
Krásnohorské Podhradie

  
Chránená jaskynná oblasť:
Prírodná scenéria uchváti každého návštevníka. V oblasti Rejkovo, Viničná skala a Klokočiny sa nachádza chránená jaskynná oblasť s Malou a Veľkou Artajamou a brekovskou jaskyňou.
V historických záznamoch sa hovorí, že ide o veľký jaskynný komplex, ktorý sa tiahne pravdepodobne aj pod korytom rieky Laborec na Jasenovský hrad.
V povesti o jaskyni sa píše, že zachránila život uhorskému kráľovi Bélovi IV. v boji proti Tatárom.

Web stránka obce/mesta:  
Brdárka

  
Chránená krajinná oblasť Kysuce:
Chránená krajinná oblasť Kysuce bola vyhlásená r. 1984 na území s rozlohou 654,62 km - množstvo chránených živočíchov a rastlín.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
Chránená krajinná oblasť Poľana:
Je súčasťou Slovenského stredohoria a pýši sa mimoriadnym prírodným bohatstvom, vďaka ktorému sa stala chránenou krajinnou oblasťou (rozloha 20079 ha). Ekosystém Poľany s množstvom chránených rastlinných a živočíšnych druhov je zároveň zaradený do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO.

V centrálnej časti Poľany je rozšírená kaldera - Kyslinky - ktorá je výsledkom intenzívnej sopečnej činnosti v minulosti a následnej erózie. Z jej okrajových vrcholových častí odtekajú odstredivo na všetky svetové strany povrchové vody, čo nemá na Slovensku obdobu.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Chránená krajinná oblasť s náučným chodníkom Čajkovské bralie:
Zaujímavá fauna a flóra v chránenej krajinnej oblasti s náučným chodníkom Čajkovské bralie.

Web stránka obce/mesta:  
Čajkov

  
Chránené nálezisko vzácneho živočíšstva, kveteny a porastu:
Južne od obce sa vypína kopec Turecko (351 m), ktorého severnú časť tvorí lesostep a južná časť skalnatá step. Toto územie je vyhlásené za chránené nálezisko vzácneho živočíšstva, kveteny a porastu. Kopec Turecko dostal názov od tábora, ktorý tu mali Turci, keď bezvýsledne dobíjali hrad Beckov.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Bohuslavice

  
Chránený prírodný výtvor "Majerova skala":
Na území obce sa nachádza chránený prírodný výtvor "Majerova skala" na ochranu výrazného skalného útvaru s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny.

Web stránka obce/mesta:  
Staré Hory

  
Chránený prírodný výtvor - park:
Ku kaštieľu patrí rozsiahly chránený prírodný výtvor - park, v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny: platan a máňanská metasekvoja.

Web stránka obce/mesta:  
Maňa

  
Cykloturistické trasy Zvolen-Banská Bystrica:
Kataster obce pretínajú turistické aj cykloturistické trasy Zvolen-Banská Bystrica. Na turistickú trasu je napojená aj trasa na Poľanu. Z toho vyplýva, že pre turistický ruch obec môže ponúknuť svoje prírodné krásy.

Web stránka obce/mesta:  
Lukavica

  
Čierna obora:
Les, ktorý obklopuje zrúcaniny hradu tzv. Čierna obora, je od r. 1966 zverinec, sú tu muflóny, diviaky, čierno-biele daniele a bohaté vtáctvo.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Dub panovníčky hradu Márii Szécsiovej:
Vzácnosťou rezervácie je dub panovníčky hradu Márii Szécsiovej, ktorý je približne 300 rokov starý a sekvoja mamutia (Sequoiadendron gigantenum).

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Geometrický stred Slovenska:
Z turistického hľadiska má obec Lučatín veľmi dobrú polohu. V jej blízkosti vyúsťujú do údolia Hrona tri doliny. Ľubietovskou dolinou sa dostaneme na Hrb, kde sa nachádza geometrický stred Slovenska.

Hiadlovskou dolinou vedie najkratšia cesta na hrebene Nízkych Tatier do Hiadlovského sedla odtiaľ na Prašivú. Moštenickou dolinou vedie vesta na kultúrnu pamiatku Kalištie a do oblasti minerálnych prameňov na Kyslú. Týmito dolinami pretekajú výdatné horské bystriny bohaté na pstruhy.
Zaujímavý a pôsobivý je splav rieky Hron, ktorý vytvára na území obce meandre.

Web stránka obce/mesta:  
Lučatín

  
Haluzická prierva:
Tesne pri zrúcaninách kostola sa tiahne asi 1 km dlhá, 200 m široká a 50 m hlboká Haluzická prierva, ktorá vznikla eróziou potoka v málo hlinitých bridliciach a dolomitoch tohoto flyšového pásma Bielych Karpát. Roklina sa neustále rozširuje. V roku 1870 sa cez ňu dalo ľahko prejsť po lávke. Dnes je chráneným krajinným územím.

Web stránka obce/mesta:  
Haluzice

  
Herľanský gejzír:
Keďže v roku 1870 minerálne pramene nestačili kryť spotrebu minerálnych vôd, začal sa hĺbiť vrt, ktorého výsledkom bol svetový unikát - Herľanský gejzír.

Kúpeľný ráz obce zanikol po roku 1945, avšak svetová rarita, prírodný studený gejzír (hoci už postupne stratil na svojej sile) už takmer 130 rokov si zachováva jedinečnosť.

Základné údaje o herľanskom gejzíre:
- hĺbka je 404 m,
- pri erupcii dosahuje výšku cca 20 m,
- erupčná činnosť trvá 30 min.,
- interval medzi jednotlivými erupciami je 32 až 36 hod.,
- teplota vystrekovanej vody je 14-18 °C a voda je silne mineralizovaná.
  
Herľanský gejzír bol vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku.

Web stránka obce/mesta:  
Herľany

  
Hubárčenie a poľovné revíry:
V okolí sú lokality pre turistiku, hubárčenie a poľovné revíry.

Web stránka obce/mesta:  
Bánovce nad Bebravou

  
Kaľamárka - vyhľadávané tréningové miesto skalolezcov:
Ako pamiatky na vulkanickú činnosť sú po území roztrúsené zvyšky lávových andezitových prúdov vytvárajúce obdivované skalné útvary. Sú chránené a medzi najzaujímavejšie patrí Kaľamárka - vyhľadávané tréningové miesto skalolezcov a horolezcov a zároveň archeologické nálezisko. Osídlenie skalných hradieb Kaľamárky bolo výskumom potvrdené už od mladšej doby bronzovej po raný stredovek. Je to miesto opradené legendami a rozprávkami.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Kamenné gule v Megoňkách:
Kamenné gule v Megoňkách - prírodný útvar, ktorý je svetovou raritou. Sú to obrovské gule, ktoré sa vylupujú z okolitého kamenného podložia, majú vajcovitý až dokonalý guľovitý tvar a ich priemer sa pohybuje od 0,3 do 2,6 m.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
Komplex alejí a zelene:
Komplex alejí a zelene

Web stránka obce/mesta:  
Mošovce

  
Kostol sv. Bartolomeja so skupinou chránených líp:
Najstaršou stavebnou pamiatkou je kostol sv. Bartolomeja so skupinou chránených líp, ktorý začali stavať v r. 1734.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
Lesy, bohaté na lovnú zver - poľovačka:
Lesy, bohaté na lovnú zver umožňujú organizovať poľovačky.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Letné a zimné turistické trasy do Stolických vrchov:
Revúca je východiskovým miestom pre letné a zimné turistické trasy do Stolických vrchov, Revúckej vrchoviny a Národného parku Muránskej planiny.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Ľupčiansky skalný hríb:
Medzi najvýznamnejšie chránené prírodné prvky patrí Národná prírodná rezervácia Príboj, ktorá je najstaršou rezerváciou na Slovensku (od r. 1895) a Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb.

Web stránka obce/mesta:  
Slovenská Ľupča

  
Malofatranský národný park:
Obec leží v ochrannom pásme Malofatranského národného parku, vrch Kľačianskej Magury je prírodná rezervácia o výmere 150 ha, ktorá zasahuje aj do katastra obcí Sučany a Lipovec.

Web stránka obce/mesta:  
Turčianske Kľačany

  
Manínska tiesňava:
A keď unavení ruchom mesta navštívite niektorú zblízkych, hviezdicovito rozmiestnených dolín - Papradniansku, Maríkovskú, Pružinskú, Domanižskú, alebo zájdete do Manínskej tiesňavy, udivujúcej vápencovými skalami v čarokrásnej prírode, nájdete tu oázu pokoja, po akej človek, presýtený výdobytkami civilizácie, doslova prahne.

Web stránka obce/mesta:  
Považská Bystrica

  
Melichova skala:
K ďalším prírodným monumentom patrí Melichova skala v Chránenej krajinnej oblasťi Poľana.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Môlčansky kras:
Pozoruhodná je návšteva Môlčanského krasu a zaujímavá turistická trasa vedúca do Poník.

Web stránka obce/mesta:  
Môlča

  
Morské oko, prírodné jazero (618 m n.m.):
Morské oko, prírodné jazero (618 m n.m.), rozloha 13,8 ha, najväčšia hĺbka 25-28 m. Štátna prírodná rezervácia. Člnkovanie, kúpanie i rybolov sú zakázané. Prístupové trasy po turistických značkách zo Sniny, resp. zo Zemplínskych Hámrov a od juhu z obce Remetské Hámre (7 km).

Web stránka obce/mesta:  
Snina

  
Najvačšia vyhasnutá sopka v Európe stratovulkán Poľana:
V srdci Slovenska nad mestom Detva sa týči jedna z najväčších vyhasnutých sopiek v Európe stratovulkán Poľana (1458 m.n.m.) v Chránenej krajinnej oblasťi Poľana.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Národná prírodná rezervácia Príboj:
Medzi najvýznamnejšie chránené prírodné prvky patrí Národná prírodná rezervácia Príboj, ktorá je najstaršou rezerváciou na Slovensku (od r. 1895) a Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb.

Web stránka obce/mesta:  
Slovenská Ľupča

  
Národný park Malá Fatra:
Turany sú dnes najväčšou obcou Turca, ležia v prekrásnom prostredí pod hrebeňom Malej Fatry, ktorá bola v roku 1988 vyhlásená za Národný park Malá Fatra. Najvyšším vrcholom je 1709 m vysoký Veľký Fatranský Kriváň.

Web stránka obce/mesta:  
Turany

  
Národný park Muránska Planina:
Tisovec, ležiaci na severe rimavskosobotského okresu je ideálnym miestom pre obdivovateľov prírodných krás, vyznavačom turistiky, zimných športov. Jeho väčšia časť katastrálneho územia sa nachádza v Národnom parku Muránska Planina.

Web stránka obce/mesta:  
Tisovec

  
Náučný chodník BOKY:
Náučný chodník BOKY vychádza z juhozápadného okraja Hronskej Dúbravy. Na chodníku je 13 zastávok s informačnými panelmi, ktoré upozorňujú na geologické zvláštnosti, faunu a flóru, napr. kamenné moria, vzácnu vencovú kukučku či porast duba cerového (má 220 až 240 rokov) a i.

Web stránka obce/mesta:  
Hronská Dúbrava

  
Nerast Libethenit:
Kto zablúdi do oblasti bývalých baní, môže pri troche šťastia objaviť nerast Libethenit, nazvaný podľa nemeckého názvu obce a vyskytujúci sa len v ľubietovských nerastných ložiskách.

Web stránka obce/mesta:  
Ľubietová

  
Obycké Travertíny:
Zaujímavosťou obce okrem iného sú hlavne OBYCKÉ TRAVERTÍNY, ktoré vznikajú pôsobením uhličitanu vápenatého obsiahnutého v termálnom prameni a výskyt IGNIMBRITU - špeciálnej odrody andezitu.

Web stránka obce/mesta:  
Obyce

  
Panoráma Slovenského rudohoria:
Z katastra obce je zaujímavý pohľad na panorámu Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier.

Web stránka obce/mesta:  
Lukovištia

  
Parížske močiare:
NPR je unikátne územie chránené od r. 1990. V trstinovom porastie sídli na 180 ha 100 druhov vtáctva, v močiari žije vydra, čík, užovka, karas, šťuka či sumec a iné. Parížske močiare sú predmetom výskumu medzinárodných ornitologických vedeckých spoločností

Web stránka obce/mesta:  
Nová Vieska

  
Park na Kostolnom námestí:
V r.1990 sa obec osamostatňuje a zveľaďuje. Svedčí o tom plná plynofikácia, rozvod vodovodu, kanalizácie, nového osvetlenia a rozhlasu ako i pýcha obce – park na Kostolnom námestí.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
Pieninský národný park:
Obec môže byť východiskom pre náročnejšie turistické a cykloturistické vychádzky do blízkeho Pieninského národného parku, či do susedného Poľska. V Červeného Kláštore majú turisti možnosť plavby cez Prielom Dunajca na pltiach, populárny je aj jeho prechod peši resp. na bicykli po náučnom turistickom chodníku až do obce Lesnica, alebo poľského kúpeľného mesta Szczawnica.

Web stránka obce/mesta:  
Havka

  
Pieninský národný park:
Obec Lesnica leží na hranici Pieninského národného parku a časť jej katastra tvorí Národnú prírodnú rezerváciu Prielom Dunajca a Národnú prírodnú rezerváciu Prielom Lesnického potoka. Pieninský národný park je najmenší ale aj najmalebnejší národný park na Slovensku. Jeho výmera je 3750 ha a naväzuje na poľský Pieninský národný park s výmerou 2360 ha. Časti územia oboch národných parkov, v roku 1932, tvorili základ prvého medzinárodného parku v Európe.

Web stránka obce/mesta:  
Lesnica

  
Piesková baňa:
V severnej časti obce sa nachádza piesková baňa s nálezom pozostatkov žraločích zubov.

Web stránka obce/mesta:  
Príbelce

  
Poľovná oblasť, zarybnené rieky Ipeľ, Tisovník a priehradu Ľuboreč:
Pre poľovníkov ponúkame v bezprostrednom okolí danieliu oboru, háje, lesy plné húb. Pre rybárov zarybnené rieky Ipeľ, Tisovník a priehradu Ľuboreč.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Strehová

  
Poľovnícke združenie Kýčera:
Okolité lesy sú bohaté na vysokú zver. V obci bolo založené poľovnícke združenie Kýčera.

Web stránka obce/mesta:  
Lipovec

  
Ponúkaná krása a možnosť výstavby chát !:
Obecný úrad v Petrovej Lehote, v prekrásnom vrchárskom prírodnom prostredí sa rozhodol zaľudniť svoju obec i chotár nielen domácimi, ale aj víkendovými obyvateľmi. V rámci schváleného Územného plánu povolil a podporuje výstavbu chát a rekreačných budov (nie podnikom) pre jednotlivých súkromníkov.
Záujemci sa môžu osobne informovať na obecnom úrade u starostky p. Anny Kissovej.
Kontakt:
tel. 032/6594233
email: obecnyurad@centrum.sk

Web stránka obce/mesta:  
Petrova Lehota

  
Pralesovité útvary - Pohorie Vihorlat:
Pohorie Vihorlat, chránená krajinná oblasť (CHKO), rozloha 4384 ha, ochranné pásmo 25350 ha, sopečný pôvod s najvyšším vrchom Vihorlat 1076 m, turisticky najvyhľadávanejší vrch Sninský kameň 1005 m. Komplex zachovalých východokarpatských bučín v pralesovitých útvaroch, s výskytom vzácnych druhov flóry.

Web stránka obce/mesta:  
Snina

  
Príbelce majú zaregistrované tri maloplošné chránené územia:
Obec leží na hranici dvoch geomorfologických celkov, Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny. Príbelce majú zaregistrované tri maloplošné chránené územia: Gaštany jedlé, chránený areál Holica s výskytom jaseňa mannového a prírodný útvar Kamenná žena.

Web stránka obce/mesta:  
Príbelce

  
Priepasť Zvonica:
Priepasť Zvonica sa nachádza v strede Plešivskej planiny. Je to 100 m hlboká vertikálna jaskyňa s priestorným, unikátne vyzdobeným dómom na dne. Pre svoje nevšedné krásy je taktiež zapísaná v zozname svetového dedičstva. Jej návšteva vyžaduje odvahu a fyzickú zdatnosť. Menej zdatných návštevníkov spustia aj vytiahnú z jaskyne členovia SVS.

Web stránka obce/mesta:  
Krásnohorská Dlhá Lúka

  
Prírodná rezervácia Mačková:
V katastrálnom území obce sa nachádza prírodná rezervácia Mačková o rozlohe 42,23 ha. Je typickou ukážkou bukových a borovicových porastov na vápencovom podloží. Celá lokalita sa vyznačuje bohatým výskytom chránených a vzácnych druhov rastlín.

Web stránka obce/mesta:  
Medzibrod

  
Prírodná rezervácia Smradľavý vrch:
Na východe obce sa nachádza lokalita Kňaží stôl, ktorá patrí k nižším organickým jednotkám Strážovských vrchov. Na území obce sú významné lokality mnohých jedinečných biotopov výskytu viacerých druhov unikátnej flóry a fauny a prírodná rezervácia Smradľavý vrch.

Web stránka obce/mesta:  
Timoradza

  
Prírodné krásy a CHÚ:
Prírodné krásy a CHÚ: Alúvium Slatinského potoka a Hučavy, Krajinný priestor SITÁRKA, Vígľašský hradný vrch-BOKY, Prosisko, Pyramída a Skalka.

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Prírodné výtvory - Čachtický kras s jaskyňami, Čachtická lesostep a Čachtická tiesňava:
V malebnom okolí obce sa nachádzajú vzácne prírodné výtvory - Čachtický kras s jaskyňami, Čachtická lesostep a Čachtická tiesňava.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Prírodné výtvory - jaskyne, doliny:
Obec leží na mieste, kde je možnosť turistického vyžitia, nakoľko v jej blízkom okolí sa nachádzajú unikátne prírodné výtvory ako jaskyňa Gombasek (vzdialená 18 km), jaskyňa Domica (vzdialená 35 km), Dobšinská ľadová jaskyňa (vzdialená 40 km), Ochtinská aragonitová jaskyňa (vzdialená 30 km), Zádielská dolina (vzdialená 25 km).

Web stránka obce/mesta:  
Krásnohorské Podhradie

  
Prírodný park TANAP:
Vysoké Tatry najmenšie veľhory sveta, unikátom ktorých je prístup človeka vo veľmi krátkom čase z podhoria do vysokohorského prostredia prírodného parku TANAP, s jedinečnou flórou a faunou a iskrivo čistým vzduchom. Mimoriadne prírodné a klimatické podmienky predurčujú toto územie pre klimatickú liečbu, rekreáciu, šport.

Web stránka obce/mesta:  
Vysoké Tatry

  
Révayovský park:
Rozsiahly Révayovský park s mnohými vzácnymi drevinami, arboretom a niekoľkými rybníkmi.

Web stránka obce/mesta:  
Turčianska Štiavnička

  
Riečne lužné háje:
Katastrálne územie obce Komoča má ráz typickej podunajskej nížiny s hojnosťou spodných vôd, sviežej zelene a riečnych lužných hájov.
Kataster obce s rozlohou 1530 ha je rovinatý s priemernou nadmorskou výškou 110 m.

Web stránka obce/mesta:  
Komoča

  
Sad Janka Kráľa:
Sad Janka Kráľa, prvý verejný park v strednej Európe.

Web stránka obce/mesta:  
Petržalka mestská časť Bratislava

  
Sninský kameň:
Sninský kameň - 1005 m, dominanta na južnom horizonte, zo Sniny 5 km vzdušná vzdialenosť, chránený prírodný výtvor. Je to vyvrelinový kamenný útvar vytvorený dvoma andezitovými blokmi (Veľký a Malý kameň). V okolí výskyt vzácnych endemických druhov flóry. Na vrchol vedú značkové turistické trasy.

Web stránka obce/mesta:  
Snina

  
Štátna prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch:
V katastri obce - na rozlohe 13,7 ha sa nachádza štátna prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch. V okolí hradu sa rozprestiera prekrásna prírodná scenéria so vzácnou flórou a faunou. Medzi najznámejších vlastníkov hradu i obce patrila krvilačná čachtická pani Alžbeta Báthoryová, ktorá svojimi povestnými, sadistickými výčinmi smutne preslávila obec Čachtice po celom svete. V snahe uchovať si mladosť a krásu vraždila mladé dievčatá a kúpala sa v ich krvi.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Štátna prírodná rezervácia Súľovské skaly, okolie Hričovského hradu a hlbocký vodopád:
Okolie Bytče je ako stvorené pre turistické vychádzky. Najkrajšia a najviac navštevovaná je Štátna prírodná rezervácia Súľovské skaly. Vápencové a zlepencové skalné útvary, ruiny Súľovského hradu. Vzácne živočíchy a rastliny priťahujú mnohých návštevníkov.

Turisticky atraktívne je aj okolie Hričovského hradu a hlbocký vodopád. Všetky prírodné lokality v Strážovských vrchoch sú spojené značkovanými turistickými chodníkmi.

Web stránka obce/mesta:  
Bytča

  
Turčianska záhradka:
Rázovitá slovenská zemianska obce s bohatou históriou ležiaca v prekrásnej turčianskej záhradke. Ak ochutnáte na miestnom salaši žinčicu a ovčí syr, určite sa k nám opäť radi vrátite!

Web stránka obce/mesta:  
Turčianske Jaseno

  
Unikátna vrcholová smrečina:
Medzi rarity chránenej oblasti Poľana patrí výskyt takmer všetkých lesných vegetačných stupňov na pomerne malej ploche, čo je spôsobené výškovou členitosťou územia. Od dubín cez zmiešané lesy až po unikátnu vrcholovú smrečinu. Ide o najjužnejší výskyt pôvodných smrečín na andezitovom podklade v Západných Karpatoch.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Unikátny systém vodných nádrží a jarkov:
Unikátny systém vodných nádrží a jarkov v okolí Banskej Štiavnice na akumulovanie povrchovej vody bol zdrojom energie pre čerpacie stroje, úpravárenské a hutnícke zariadenia. Ťažiari ho budovali od 16.storočia do začiatku 20.storočia. O ich výstavbu sa zaslúžili hlavne Matej Kornel Hell a Samuel Mikovíni. K najvýznamnejším z nich patria: Počúvadlo, Veľka a Malá Richňava, Veľka Vindšachta, Evička, Klinger, Rozgrund, Veľký a Malý Kolpašský, Ottergrund.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Vežovité skalné útvary a jaskyne:
Najväčším lákadlom pre mnohých hostí je čarokrásna príroda s vežovitými skalnými útvarmi, jaskyňami a štrbinami z vápencov a dolomitov. Nájdeme tu pestrú paletu karpatských rastlinných druhov, v lesoch môžeme zazrieť jazveca, líšku, kunu, sovu či orla krikľavého.

Okolité terény poskytujú nadšencom zážitky zimných i letných športov, skalné útvary sú vynikajúcim cvičným terénom horolezcov, jaskyniarov i rogalistov.

Web stránka obce/mesta:  
Rajecké Teplice

  
Vodopád Bystré:
K ďalším prírodným monumentom patrí vodopád Bystré v Chránenej krajinnej oblasťi Poľana.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Výlety do Malých Karpát:
Dnes mesto slúži ako východiskový bod pre výlety do Malých Karpát (Baba), nivy Moravy (CHKO Záhorie) alebo do bukových lesov na hríby. Do okruhu 10 km sú pre návštevníkov mesta zaujímavé rekreačné strediská Rudava (Malé Leváre) a Kamenný Mlyn.

Web stránka obce/mesta:  
Malacky

  
Výlety do Slovenského krasu:
Mesto je vynikajúcim východiskovým bodom pre výlety do Slovenského krasu a je jednou zo zastávok turistickej cesty zvanej Gotická cesta.

Web stránka obce/mesta:  
Rožňava

  
Zákonom chránený strom, Platan:
Ďalšou pozoruhodnosťou obce je zákonom chránený strom, platan.

Web stránka obce/mesta:  
Jelka

  
Zaujímavé turistické strediská v okolí mesta:
Medzi ďalšie  najznámejšie turistické strediská patrí Smrekovica, Donovaly. Pre turistov  je zaujímavé aj  okolie Likavského hradu, vrch Havránok, na ktorom sa nachádza neskoré keltské osídlenie, a nedá sa nespomenúť  neďaleká vodná nádrž  Liptovská Mara, ktorá len zvyšuje atraktívnosť okolia.  Nielen v meste,  ale aj v blízkom okolí sa nachádza veľa rekreačných a kúpeľných stredísk. Medzi najznámejšie patrí termálne kúpalisko Bešeňová s celoročnou prevádzkou, ďalej sú to kúpele Lúčky na liečenie ženských chorôb a kúpele Ľubochňa so svojim liečebným endokrinologickým ústavom, aj keď má skôr charakter medicínsky ako kúpeľný.


Web stránka obce/mesta:  
Ružomberok

  
Zber húb:
Vrchovinný chotár, ktorého vzdialenejšiu zalesnenú časť tvoria dubové, hrabové a bukové lesy, poskytuje možnosti pešej letnej turistiky, spojenej so zberom húb. Okolité lesy sú mimoriadne bohaté predovšetkým na dubáky a kuriatka.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Zber húb a lesných plodov:
V lesoch je možnosť zberu húb a lesných plodov.

Web stránka obce/mesta:  
Príbelce

  
Zbieranie húb a lesných plodov:
Okolie Klenovca vytvára dobré podmienky pre zbieranie húb i lesných plodov.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore