towns and villages
 t. &  v. associations
SR  map 
attractions
tourism
culture
flora and fauna
sport
advertising
 


Town’s, village’s and association’s messages


Táto stránka bude obsahovať nápady, rady, návody a pomôcky pre členov orgánov miest, obcí a združení, ako aj pre občanov municipalít, bude teda slúžiť ako pomôcka pri odovzdávaní inšpirácií a skúseností napr. pri výstavbe vodovodu, plynofikácii, pri určovaní motivačných činiteľov pre občanov pri akciach dobrovoľníkov, pri postupoch pri získavaní grantov a pod.
Jedná sa o výmenu poznatkov a rád medzi magistrátmi miest a obcí a ich občanmi tak, aby došlo k skvalitneniu života občanov najrýchlejšou možnou cestou.

Rozpis domovských adries stránok miest a obcí v projekte TOURIST CHANNEL SLOVAKIA web site nájdete súhrnne na adrese:

vráť ma na začiatok strany
Združenie miest a obcí SR tourist-channel.sk spat
back to towns/villages first page | back to top | attractions
regional & lobby associatons | citizen to visitor
e-mail us
© 1999
Únia miest a obcí SR