reklama
mestá a obce
mapa SR
atrakcie
turizmus
cestovné kancelárie
kultúra
flóra a fauna
šport
inzercia
 
Občan návštevníkovi

Problematika, týkajúca sa každého občana,
každého mesta, každej obce,
každej municipality, každej lokality.1. Obnovujme tradičnú slovenskú srdečnosť a pohostinnosť
2. Pomáhajme návštevníkovi v každej situácii - postarajme sa hlavne o bezpečnosť návštevníka
3. Urobme poriadok na všetkých verejných priestranstvách v intraviláne a v extraviláne obcí
4. Udržujme všade tradičnú slovenskú čistotu a čistotnosť. Mimoriadnu pozornosť venujme čistote WC vo všetkých verejných zariadeniach
5. Vítajme každého návštevníka úsmevom
6. Zabezpečujme ponuku iba kvalitného jedla
7. Zabezpečme možnosti dostatočnej informovanosti návštevníka všeobecne
8. Zabezpečme služby za rovnaké ceny pre každého.
9. Limitujme počet návštevníkov podľa kapacity zariadení, hlavne kúpalísk. V prípade nefumkčného sprchovacieho systému uzatvorme zariadenie a vráťme návštevníkovi vstupné.
10. Odstraňujme z potokov, riek, lesov, lúk apod. tam nepatriace predmety


Uviedli sme iba desatoro.

Nakoľko problematika je takpovediac nekonečná, uvítame Vaše názory, námety, návrhy, poznámky, pripomienky, doporučenia, sťažnosti, uskutočnené aktivity vo Vašej lokalite apod. Všetky budeme zverejňovať.Stačí poslať správu na e-mail s predmetom "Občan návštevníkovi" Začať treba s týmito "maličkosťami" a zákazníci prídu znovu a znovu. Ak sme na pochybách existuje jednoduché pravidlo podpory rozvoja cestovného ruchu aj pri neexistencii zákona o cestovnom ruchu : V každej situácii v styku so zahraničným návštevníkom si predstavme vždy seba ako návštevníka v zahraničí so všetkým, čo očakávame od tamojších občanov a prostredia ! Zistíme, že peniaze v tomto prípade nehrajú vôbec rozhodujúcu úlohu.Váš Zákaznícky servis Tourist-Channel


B r a t i s l a v a, 20.marca 2000

vráť ma na začiatok strany
Združenie miest a obcí SR tourist-channel.sk spat
Úvodná stránka miest a obcí | Začiatok stránky | Atrakcie
Regionálne a záujmové združenia | Odkazy miest, obcí a združení
Občan návštevníkovi | Život obcí
E-mailujte nám
© 1999
Únia miest a obcí SR