towns and villages
 t. &  v. associations
SR  map 
attractions
tourism
travel offices
culture
flora and fauna
sport
advertising
 

Tourist - info agencies

Kultúrne a informačné stredisko
Námestie Š. Moysesa 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/16 186, 415 50 85 Fax: 048/415 22 72
e-mail: kis@pkobb.sk 

Mestská turistická informačná kancelária
Námestie sv. Trojice 3
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/ 694 96 53 Fax: 045/694 96 53
e-mail: tikbs@banskastiavnica.sk 


Turisticko - informačná kancelária

Mgr. Lucia Jesenská
Radničné námestie 21
085 01 Bardejov
Tel.: 054/ 474 40 03 Fax: 054/472 62 73
e-mail: tikbardejov@proxisnet.sk  


Informačné centrum JASED

Jasenská dolina, Kašová
038 11 Belá - Dulice 385
Tel.: 043/429 77 17, 0905 838 999 Fax: 043/429 77 17
e-mail: jased@stonline.sk   


Turisticko-informačná kancelária

Námestie M. R. Štefánika 3
977 01 Brezno
Tel.: 048/611 42 21,630 62 44 Fax: 048/611 42 21
e-mail: tikbr@brezno.sk   


Informačné centrum mesta Čadca

Námestie slobody 30
022 01 Čadca
Tel.: 041/16 186, 433 26 11 Fax: 041/433 26 12
e-mail: ikcadca@stonline.sk 


Mestské informačné centrum Košice

Hlavná 2 (OD DARGOV)
040 01 Košice
Tel.: 055/16 186 Fax: 055/623 09 09
e-mail: info@mickosice.sk 
Hlavná 111 (OD TESCO)
040 01 Košice
Tel.: 055/16 186 Fax: 055/623 09 09
e-mail: info@mickosice.sk 


Informačné centrum mesta Košice

Hlavná 59
040 01 Košice
Tel.:055/625 45 02, 625 88 88 Fax:055/625 45 02
e-mail: icmk@ke.sanet.sk Informačné centrum mesta Kremnica

Štefánikovo námestie 35/44
967 01 Kremnica
Tel.: 045/674 28 56, 674 43 88 Fax: 045/674 28 56
e-mail: infocentrum@kremnica.sk 

 
Turistická informačná kancelária DEKAMPO

Sv. Michala 2
934 01 Levice
Tel.: 036/622 22 19, 631 78 98, Fax: 036/631 78 98
e-mail: dekampo@stonline.sk


SÚZ -Informačná kancelária

Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča
Tel.: 053/16 188, 451 37 63 Fax: 053/451 37 63
e-mail: tiklevoc@nextra.sk 


Mestské informačné centrum

Masarykova 14
984 01 Lučenec
Tel.: 047/451 20 22, 451 20 23 Fax: 047/433 15 13
e-mail: kolimarova@lucenec.sk 

 
Malokarpatská turistická informačná kancelária

Štúrova 84
900 01 Modra
Tel.: 033/647 43 02, 0903/759820, 0903/795820 Fax: 033/640 04 84
e-mail: tik@post.sk 


Infocentrum

Hlavná 58
045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.:055/489 94 21
e-mail: info@moldava.sk   www.moldava.sk


Turisticko-informačná kancelária pri CK MALKO POLO

M.R. Štefánika 524/19
907 01 Myjava
Tel.: 034/621 40 64 Fax:034/621 40 64
e-mail: info@ckmalkopolo.sk 


Informačné centrum Piešťany

Nálepkova 2
921 01 Piešťany
Tel.: 033/16 186, 774 33 55 Fax: 033/774 33 55
e-mail: ivcotravel@ivcotravel.com  


Mestské informačné centrum Poprad

Námestie sv.Egídia 114
058 01 Poprad


PX CENTRUM Turistická informačná kancelária

Štúrova 5/9
017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/16 186, 426 05 98 Fax: 042/432 65 45
e-mail: tikpb@stonline.sk 


PIS, s.r.o. -Prešovský informačný servis

Hlavná 67
080 01 Prešov
Tel.:051/16 186, 773 11 13 Fax:051/773 11 13
e-mail: mic@pis.sk 

 
Turisticko - informačná kancelária Horná Nitr
a
Námestie slobody 4
971 01 Prievidza
Tel.: 046/16 186 Fax: 046/542 31 35
e-mail:tik@prievidza.sk

 
Turistické informačné centrum – Rajecká Pohoda

Osloboditeľov 90
013 13 Rajecké Teplice
Tel:041/5494368, 0908/935321,0903/735321 Fax:041/5494366
e-mail: infocentrum@rajeckapohoda.sk  www.rajeckapohoda.sk


Turistické informačné centrum

Hlavné námestie 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/562 36 45 Fax: 047/562 36 45
e-mail: tic@rimavskasobota.sk 


Turistické informačné centrum

Námestie baníkov 32
048 01 Rožňava
Tel.: 058/732 81 01, Fax: 058/732 48 37
e-mail: tic.roznava@stonline.sk Turistická informačná kancelária – Senec

Mierové námestie 19
903 01 Senec
Tel.: 02/459 282 24 Fax: 02/459 282 24
e-mail: scr@stonline.sk  


INFOSEN – Informačná kancelária mesta Senica

Autobusová stanica
905 01 Senica
Tel.: 034/651 64 59 Fax: 034/ 651 64 59
e-mail: infosen@stonline.sk 

 
Turisticko informačné centrum pri CA UNITUR

Strojárska 102
069 01 Snina
Tel.: 057/16 186, 768 57 35 Fax: 057/768 22 85
e-mail: unitur@stonline.sk


Informačné centrum Mesta Stará Ľubovňa

Nám. sv. Mikuláša 12,
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.:052/432 17 13 Fax:052/432 30 33
e-mail: ic@staralubovna.sk 


TINS Trnavský informačný servis

Trojičné námestie 1
917 01 Trnava
Tel.: 033/551 10 22, 550 50 00 Fax: 033/551 10 22
e-mail: TINS@stonline.sk  


Mestské informačné centrum pri CK Prima

Námestie Slobody 969
093 01 Vranov nad Topľou
Tel.:057/ 446 46 48 Fax:057/446 46 48
e-mail: ckprima@ckprima.sk 


Tatranská informačná kancelária

Dom služieb 24, Starý Smokovec
062 01 Vysoké Tatry
Tel.: 052/4423440
e-mail: zcr@sinet.sk 


Informačné centrum mesta Zvolen
Trhová 4
960 01 Zvolen
Tel.: 045/542 92 68 Fax: 045/542 92 68
e-mail: infocentrum@zv.psg.sk  


CK Selinan, v. o. s.

Burianova medzierka 4
010 01 Žilina
Tel.: 041/562 07 89, 562 14 78, Fax: 041/562 31 71
e-mail: selinan@selinan.sk 


vráť ma na začiatok strany
Association towns and villages back to home page
back to towns/villages first page | back to top | attractions
regional & lobby associatons | town’s, village’s and association’s messages
citizen to visitor | e-mail us
© 1999-2005
The Union of Towns, Cities and Villages of the Slovak Republic