reklama
mestá a obce
mapa SR
atrakcie
turizmus
cestovné kancelárie
kultúra
flóra a fauna
šport
inzercia
 


Odkazy miest, obcí
a združeníTáto stránka bude obsahovať nápady, rady, návody a pomôcky pre členov orgánov miest, obcí a združení, ako aj pre občanov municipalít, bude teda slúžiť ako pomôcka pri odovzdávaní inšpirácií a skúseností napr. pri výstavbe vodovodu, plynofikácii, pri určovaní motivačných činiteľov pre občanov pri akciach dobrovoľníkov, pri postupoch pri získavaní grantov a pod.
Jedná sa o výmenu poznatkov a rád medzi magistrátmi miest a obcí a ich občanmi tak, aby došlo k skvalitneniu života občanov najrýchlejšou možnou cestou.

Rozpis domovských adries stránok miest a obcí v projekte TOURIST CHANNEL SLOVAKIA web site nájdete súhrnne na adrese: http://www.tourist-channel.sk/adresy/


Informácie o akciách a podujatiach zasielajte databázovym formulárom ktory sa automaticky odošle na Emailovú adresu

vráť ma na začiatok strany
Združenie miest a obcí SR tourist-channel.sk spat
Úvodná stránka miest a obcí | Začiatok stránky | Atrakcie
Regionálne a záujmové združenia | Odkazy miest, obcí a združení
Občan návštevníkovi | Život obcí
E-mailujte nám
© 1999
Únia miest a obcí SR